Gerçekler Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Gerçekler Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Gerçekler Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Gerçekler Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Sertaç Mazı ve Tarık Davutoğlu ortaklığıyla 20 bin TL sermaye ile 13 Ocak'ta Eyüp, Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde kuruldu.Gerçekler Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Sertaç Mazı ve Tarık Davutoğlu ortaklığıyla 20 bin TL sermaye ile 13 Ocak'ta  Eyüp, Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde kuruldu. 


Gerçekler Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; AMAÇ VE KONU: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır. A- EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ  I .Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler,depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri,devre mülk, apart otel, motel,kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri,mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak,satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. B- İNŞAAT   II - a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.   b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları,fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.         c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.  e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak.  i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı.  m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzularını gerçekleştirebilmek için; a-Şirket için lüzumlu görülen taşıtları alabilir,satabilir,bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.        b-Şirket konuları ile ilgili distribütörlük mümesillik yapabilir.Taahhütlerde bulanabilir, ihalelere iştirak edebilir.  c-Şirket konuları ile ilgili yerli yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte işbirliği yaparak yeni işleri kurabilir,  kurumuş şirketlere iştirak edebilir. d-Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetler için faydalı know-how izin ruhsatname,ihtira beratları,lisans,imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve ihtisap edebilir  veya üçüncü şahıslara kısmen ve ya tamamen kiralayabilir, devir edebilir.  e-Konusu ile ilgili uzun orta ve kısa vadeli krediler alabilir,karşılığında ipotek verebilir.  f-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,kiralar,kiraya verir,bunlar üzerinde  ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhid,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 


Gerçekler Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Eyüp, Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi, Gökmahal Konutları 28/31