06 / 07 / 2022

Gereksinim nedeniyle kira sözleşmesi feshedilir mi?

Gereksinim nedeniyle kira sözleşmesi feshedilir mi?

Kira sözleşme feshi için Borçlar Kanunu kapsamında açıklanan yasal fesih nedenlerinin doğmuş olması gerekiyor. Peki, mal sahibi kendisi oturmak için evindeki kiracıdan çıkmasını isteyebilir mi? Gereksinim nedeniyle kira sözleşmesi feshedilir mi?Gereksinim nedeniyle kira sözleşmesi feshedilir mi?

Kira sözleşmesi, mal sahibi ile kiracı arasında bir süre belirtilerek ya da belirsiz süreli olarak imzalanıyor. Sözleşmede süre belirtilmesi, sürenin sonunda kira sözleşmesinin otomatik olarak feshedildiği anlamına gelmiyor.


Sözleşme feshi için Borçlar Kanunu kapsamında açıklanan yasal fesih nedenlerinin doğmuş olması gerekiyor. Peki, mal sahibi kendisi oturmak için evindeki kiracıdan çıkmasını isteyebilir mi? Gereksinim nedeniyle kira sözleşmesi feshedilir mi?


Gereksinim nedeniyle fesih, dava yoluyla yapılabilen fesih sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Mal sahbii kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa feshedebiliyor. 


Fesih için belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebiliyor.


Yeni malikin gereksinimi

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiracıya gönderilecek ihtarname örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com