29 / 05 / 2022

Göktürk'te 7.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Göktürk'te 7.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul 15. Satış Memurluğu, İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, 7 Pafta, 317 Parsel sayılı, 1.912,12 metrekare yüzölçümlü arsayı 7 milyon 648 bin 480 TL'ye icradan satıyor...İstanbul 15. Satış Memurluğu tarafından İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, 7 Pafta, 317 Parsel sayılı, 1.912,12 metrekare yüzölçümlü arsa 7 milyon 648 bin 480 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 31 Ekim 2019 tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. İSTANBUL15. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, GÖKTÜRK Mahallesi, 7 Pafta, 317 Parsel sayılı, 1.912,12 m2 yüzölçümlü ARSA nitelikli adresli taşınmaz
Adresi : --
Yüzölçümü : 1.912,12 m²
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Satışa ilişkin dosyada mevcut bilirkişi raporunda : " Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün satış memurluğuna hitaplı yazısında Eyüpsultan ilçesi, Göktürk Mahallesi, 317 parsel sayılı yerin 19/06/2003 T.T. li 1/1000 ölçekli Göktürk uygulama imar planında İlköğretim alanında kalmaktadır. " denilmektedir.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut bilirkişi raporunda : " İstanbul, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 317 parsel sayılı TARLA vasıflı taşınmazın Çamlık caddesini kesen Dışbudak ve Göksu sokakları arasında yer alan ve caddeden cephe aldığı, 1.912,12 m² alanlı parselin yamuk geometrik şekilli olduğu. Taşınmazın Göktürk merkezi içinde ana cadde olan Çamlık caddesi üzerinde yoğun yapılaşmaların yer aldığı bölgede bulunmaktadır. Çevresindeki parsellerde yakın yıllarda inşa edilmiş olan site türü yapılaşmalar mevcuttur. Yöre her türlü kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır." denilmektedir.
Kıymeti : Kıymet takdirine itiraz üzerine İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/02/2019 tarihli ve 2018/326 Esas, 2019/143 Karar sayılı ilamı ile taşınmazın değeri 7.648.480,00 TL. (Yedimilyonaltıyüzkırksekizbindörtyüzseksen TL.) ' sı olarak tespit edilmiştir.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -
1. Satış Günü : 31/10/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 28/11/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI B2 BLOK 4. KATTA BULUNAN 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
2- Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032572) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/9 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
3- Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
4- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini memurluğumuzun Vakıfbank İstanbul Adalet Sarayı Şubesinde bulunan TR63 0001 5001 5800 7306 6105 26 sayılı hesap numarasına yatırmaları veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Nakit teminat kabul edilmeyecektir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
5- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
6- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 07/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.