02 / 07 / 2022

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün yönetim kurulu üyeleri seçildi!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün yönetim kurulu üyeleri seçildi!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilen Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Hakan Yılmaz'ın ve (D) grubu pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilen Eyup Murat Gezgin'in özgeçmişleri yayınlandı.GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşımış olduklarını tespit eden aday gösterme komitesi raporunun onaylanması hakkında açıklama yaptı. 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince GSD Denizcilik Gayrimenkul tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurulun'da (A) grubu pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine  aday olarak gösterilen Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Hakan Yılmaz'ın ve (D) grubu pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilen Eyup Murat Gezgin'in özgeçmişleri yayınlandı.

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurulun'da (A) grubu pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine  aday olarak gösterilen Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Hakan Yılmaz'ın ve (D) grubu pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilen Eyup Murat  Gezgin'in özgeçmişleri ekte sunulmuştur.

1. dosya için  tıklayın

1. dosya için tıklayın

3. dosya için tıklayın

4. dosya için tıklayın