5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31400 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanunu'nda değişiklik!

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile tarım kentleri, merkez köyler ve benzeri cazibe merkezlerinin oluşturulması amaçlanıyor.

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Hazineye ait tarım arazilerinin satışı!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Hazineye ait tarım arazilerinin satış ve tescili ile 5403 sayılı Kanun İstisnasına dair duyuru yayımladı.

Tarım arazilerinin intikalinde mirasçıların durumu!

Tarım Arazilerini Koruma Kanunu gereğince tarımsal arazilerin devri kısıtlanıyor. 5403 sayılı kanun gereğince tarlalar miras kalsa da bölünerek intikal edilemiyor. Peki, tarım arazilerinin intikalinde mirasçıların durumu nedir?

Tarım arazileri bölünebilir mi?

Tarım arazilerinin bölünmesinin önlenmesi için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 ila 8/K maddelerinde birtakım düzenlemeler yapıldı. Peki, yapılan düzenlemeler gereğince; tarım arazileri bölünebilir mi?

Miras kalan tarım arazilerinin intikali ne zaman son?

Miras kalan tarım arazileri, 6537 sayılı Toprak Koruma Kanunu ile intikal yolu ile bölünemiyor. Ancak Bakanlık tarafından verilen süre içinde mirasçılar bölme işlemini yapabiliyor. Peki, miras kalan tarım arazilerinin intikali ne zaman son?

Tarım arazileri miras yoluyla bölünmeyecek mi?

6537 sayılı Toprak Koruma Kanunu ile tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesi engellenmişti. Ancak miras kalan tarım arazilerin intikali için süre verilmişti. Bu sürenin sonunda tarım arazileri miras yoluyla bölünmeyecek mi?

Samsun Atakum'daki Tarım Lisesi harabeye döndü!

Türkiye'de sayılı okullar arasında yer alan Atakum Anadolu Tarım Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi adeta harabeye döndü. Okul bazı insanlar tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Tarım arazilerinin satışı 2015!

31 Aralık 2014 tarihinde 29222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal arazilerin mülkiyetinin devrine ilişkin yönetmelik, tarımsal arazi satışlarının nasıl yapılacağını anlatıyor. İşte tarım arazilerinin satışı 2015...

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi yönetmeliği!

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi yönetmeliği olan Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik, 31 Aralık 2014 tarihinde 29222 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İşte esaslar..

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi hakkında duyuru tapu bölge müdürlüklerine gönderildi!

5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu"nda tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi hakkında duyuru 4 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmişti. Tarım arazilerinin intikali halinde yapılan değişiklikler tapu bölge müdü

Miras yoluyla tarım arazilerinin bölünmesi hakkında genelge tam metni!

5406 sayılı Kanun Uygulamaları hakkında genelge, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine gönderildi. İşte miras yoluyla tarım arazilerinin bölünmeleri hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı genelge tam metni..

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Haberi

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu


16 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29147


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2014/6849

Ekli “Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 12893 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Karar için