6427 sayılı kanun

6427 sayılı kanun

1 Mart 2013 tarihinde 28574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan hükümler haberimizin içerisinde...

4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda değişiklik!

4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu...

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile şantiye şeflerinin aynı anda sadece bir yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilmesi planlanıyor.

6360 sayılı Kanun'un uygulamasının sonuçları mecliste!

6360 sayılı Kanun'un uygulamasının sonuçları meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Çakırlar, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM'ye sunuldu. Teklif ile yönetim planında, hayvan haklarını ihlal edici bir hükmün kararlaştırılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar!

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi kapsamında bazı mahallelerin zorunlu deprem sigortasından muaf tutulması amaçlanıyor.

7201 Sayılı Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 7201 Sayılı Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile apartman yönetimi ve ortak giderlerin tahsili hususları yeniden düzenlenecek. 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ!

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ bugünkü 31344 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile jeoloji mühendisinin proje ve uygulama denetçisi göreviyle çekirdek personel olarak istihdam edilmesi zorunlu olacak. 

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun ile hataların düzeltmelerinin harçtan istisna tutulması amaçlanıyor. 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. 

442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

18/3/1924 Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde bina yapılmaması amaçlanıyor.

6427 sayılı kanun Haberi

6427 sayılı kanun

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN İLE KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  

Kanun No. 6427                                                                                                         

Kabul Tarihi: 14/2/2013


MADDE 1 – 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemleri kurulmadan kullanma belgesi verilemez. Ölçüm sistemlerinin kurulmasını lüzumlu kılacak yeraltı suyunun; kullanım maksadı, miktarı, havza sınırı ve diğer hususlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlar...