Çukurova Balkon

apartman yönetiminden şikayetçiyim

apartman yönetiminden şikayetçiyim

apartman yönetiminden şikayetçiyim

Apartmanda yöneticiler, kat maliklerinin çoğunluğu tarafından atanıyor. Peki, apartmana seçilen yöneticinin sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünelim. "Apartman yöneticisinden şikayetçiyim ne yapmalıyım?" diyorsanız işte yanıtı...

Apartman yöneticisinden şikayetçiyim ne yapmalıyım?

Apartman yöneticisinden şikayetçiyim ne yapmalıyım?

Apartmanda yöneticiler, kat maliklerinin çoğunluğu tarafından atanıyor. Peki, apartmana seçilen yöneticinin sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünelim. "Apartman yöneticisinden şikayetçiyim ne yapmalıyım?" diyorsanız işte yanıtı...

Apartman yönetim planı nasıl değişir?

Apartman yönetim planı nasıl değişir?

Apartman yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır. Peki, apartman yönetim planı nasıl değişir?

Site yönetiminden blok yönetimine geçiş şartları!

Site yönetiminden blok yönetimine geçiş şartları!

Apartman ve site yönetimlerinin nasıl olması gerektiği Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alıyor. Site yönetiminden blok yönetimine nasıl geçilir? Site yönetiminden blok yönetimine geçiş şartları nelerdir?

Apartman yönetiminden nasıl istifa edilir?

Apartman yönetiminden nasıl istifa edilir?

Anagayrimenkulde sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde, yönetimin oluşturulması zorunlu oluyor. Peki apartmana seçilen yönetici istifa edebilir mi? Apartman yönetiminden nasıl istifa edilir?

Apartman yöneticisi istifa dilekçesi nasıl yazılır?

Apartman yöneticisi istifa dilekçesi nasıl yazılır?

Apartman yöneticisi, apartman yönetiminden istifa edebiliyor. Yönetici istifa etmek için bir dilekçe yazabiliyor. Peki apartman yöneticisi istifa dilekçesi nasıl yazılır? İşte apartman yöneticisi istifa dilekçesi örneği..

Apartman yönetimi site yönetiminden ayrılabilir mi?

Apartman yönetimi site yönetiminden ayrılabilir mi?

Apartman yönetimi site yönetiminden ayrılabilir mi? Apartman yönetimi site yönetiminden nasıl ayrılabilir? İşte konut sitelerinde sıkça ortaya çıkan sorunlar arasında bulunan blokların yönetiminin birbirinden ayrılması hususu...

Apartman yönetiminde aidat!

Apartman yönetiminde aidat!

Apartman yönetiminde aidat nasıl belirlenir? Kimler aidat ödemek ile yükümlü oluyor? İşte apartman aidatı ile ilgili hükümlerin yer aldığı Kat Mülkiyeti Kanunu esasları, bu haberde...

Apartman yönetimine dava!

Apartman yönetimine dava!

Hangi durumlarda kat malikleri kurulu apartman yönetimine dava açılabiliyor? Hangi durumlarda hakimin müdahalesi istenebiliyor?: Kanuna göre, yönetimin görevlerini yerine getirmemesi durumunda apartman yönetimine dava açılabiliyor...

Apartman yönetiminin sorumluluğu!

Apartman yönetiminin sorumluluğu!

Apartman yönetiminin kat maliklerine karşı sorumlulukları nelerdir? Apartman yönetiminin hakları nelerdir? İşte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile sınırları çizilen apartman yönetiminin sorumluluğu ve hakları...

Apartman yönetiminde karar alma!

Apartman yönetiminde karar alma!

Yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda toplanan kat malikleri kurulunda görüşülen konularda kimlerin oy hakkı bulunuyor? İşte apartman yönetiminde karar alma esasları...

Akiş GYO Erenköy Apartman'ından B blok 11 numaralı bölümü aldı!

Akiş GYO Erenköy Apartman'ından B blok 11 numaralı bölümü aldı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yaptığı yazılı açıklamaya göre Akiş GYO Erenköy Apartman' ından B blok 11 numaralı bölümü aldı...

Apartman yönetim planı!

Apartman yönetim planı!

Apartman yönetim planı ile ilgili esaslar Kat Mülkiyeti Kanunun 28. maddesinde açıklanıyor. Buna göre apartman yönetim planı, apartmanın yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini içinde barındırıyor...

Türk Ceza Kanunu apartman!

Türk Ceza Kanunu apartman!

Apartman hukuku ile ilgili yasal düzenlemeler çeşitli kanunlarda yer alıyor. Türk Ceza Kanunu apartman hükümlerine göre, kat maliklerinin huzur ve rahatını ihlal edenlere para cezası uygulanıyor...

apartman yönetiminden şikayetçiyim

apartman yönetiminden şikayetçiyim apartman yönetiminden şikayetçiyim

Apartman yöneticisinden şikayetçiyim ne yapmalıyım?

Apartmanda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde yönetim oluşturulması kanunen zorunlu oluyor. Apartman yöneticisi veya yönetim kurulu, kat malikleri tarafından atanıyor.


Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumunda oluyor.


Peki, apartmana seçilen yöneticinin sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünelim. "Apartman yöneticisinden şikayetçiyim ne yapmalıyım?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Apartmanda görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler öncelikle denetçilere bildiriliyor. Denetçiler, ilgili sorun hakkında yönetime uyarıda bulunuyor.


Yapılan uyarıdan sonra sorunun devamı söz konusu olduğu zaman ise Sulh Ceza Mahkemesine başvurulabiliyor.


Apartman yöneticisinin görevleri:

Madde 35– Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; 

b) Anagayrimenkulün...