Apartman yöneticisinden şikayetçiyim ne yapmalıyım?

Apartman yöneticisinden şikayetçiyim ne yapmalıyım? Apartman yöneticisinden şikayetçiyim ne yapmalıyım?

Apartmanda yöneticiler, kat maliklerinin çoğunluğu tarafından atanıyor. Peki, apartmana seçilen yöneticinin sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünelim. "Apartman yöneticisinden şikayetçiyim ne yapmalıyım?" diyorsanız işte yanıtı...


Apartman yöneticisinden şikayetçiyim ne yapmalıyım?

Apartmanda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde yönetim oluşturulması kanunen zorunlu oluyor. Apartman yöneticisi veya yönetim kurulu, kat malikleri tarafından atanıyor.


Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumunda oluyor.


Peki, apartmana seçilen yöneticinin sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünelim. "Apartman yöneticisinden şikayetçiyim ne yapmalıyım?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Apartmanda görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler öncelikle denetçilere bildiriliyor. Denetçiler, ilgili sorun hakkında yönetime uyarıda bulunuyor.


Yapılan uyarıdan sonra sorunun devamı söz konusu olduğu zaman ise Sulh Ceza Mahkemesine başvurulabiliyor.


Apartman yöneticisinin görevleri:

Madde 35– Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; 

b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması;

h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması.


Yönetici aidat toplama usulü nedir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com