emlakta gelir vergisi

emlakta gelir vergisi

Gelir vergisinde genel beyan ve verginin ilk taksidini ödeme dönemi, 1 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle 3 Mart Pazartesi günü başlıyor. Gayrimenkul ve kira gelirinde kim? Ne ödeyecek?

Gayrimenkulde vergi muafiyeti fiili teslim tarihinden başlar

Gayrimenkul satışlarında satış işlemi tapuya tescil tarihinde kesinleşmesi sözkonusu isede tapuya tescilden önce alıcıya bırakılsa da edinimin gerçekleştiği kabul edilir.

Emlakta gelir vergisi 2020!

TBMM'de kabul edilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kapsamında 2020'den itibaren emlakta yüzde 35'lik gelir vergisi alınacak.

Kira gelir vergisi muafiyeti 2015!

Taşınmaz mallarını kiraya vererek gelir elde eden kimseler, kira gelir vergisi mükellefi oluyor. Vergi ödemek için belirlenen sınırın üstünde gelir elde edilmiş olması gerekiyor. İşte kira gelir vergisi muafiyeti 2015...

Gelir vergisi genel tebliği 2015 yayımlandı!

Maliye Bakanlığı tarafından 287 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği bugün 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin tam metni...

Gelir vergisi genel tebliği seri no:287!

287 seri nolu Gelir vergisi genel tebliği, 30 Aralık 2014 tarihinde 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğte 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı açıklanıyor...

Kira gelir vergisi ödemesi nereye yapılır?

Gelir vergisi kanunu gereğince her sene, bir önceki sene içerisinde elde edilen işyeri ve mesken kiralamalarından elde edilen gelir için vergi ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, kira gelir vergisi ödemesi nereye yapılır?

Ev kirası gelir vergisi hesaplama örneği!

Mesken ve işyeri kiralamalarından elde edilen gelirler için, Gelir Vergisi Kanunu gereğince gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Peki, ödenmesi gereken vergi nasıl hesaplanır? İşte ev kirası gelir vergisi hesaplama örneği..

Kira gelir vergisi 2015!

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade ediliyor ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor. İşte kira gelir vergisi 2015 ödemeleri...

Ev satılınca gelir vergisi ödenir mi?

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, taşınmaz mal ve hakların iktisap tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış vergisine tabi tutuluyor. Peki, ev satılınca gelir vergisi ödenir mi?

Miras kalan tapunun satışında gelir vergisi ödenir mi?

Gelir vergisi kanunu gereğince gayrimenkullerin elden çıkarılmasında doğan vergisel sorumluluklar arasında değer artış kazancı vergisi bulunuyor. Peki, miras kalan tapunun satışında gelir vergisi ödenir mi?

Tapu satış gelir vergisi nedir?

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 6 ıncı bendi uyarınca taşınmazların 5 yıl içerisinde elden çıkarılması halinde gelir vergisi ödeniyor. Peki, tapu satış gelir vergisi nedir?

Tapuda gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Bir bedel karşılığı edinilen gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi tutuluyor. Peki, tapuda gelir vergisi nasıl hesaplanır? İşte hesaplama örneği..

Gayrimenkullerin ayni sermaye konulmasında gelir vergisi!

Gelir Vergisi Kanun tasarısında gayrimenkullerin sermaye şirketlerine ayni sermaye konulması bir satış işlemi olarak tanımlanmıştır (Tasarının 45'incinıd. 2. Fıkrası). İşte, gayrimenkullerin ayni sermaye konulmasında gelir vergisi!

Meskenlerde gelir vergisi nasıl ödenir?

Gelir vergisi mevzuatı gereğince, mesken ve iş yeri gibi taşınmaz mallardan kira geliri elde eden kimselerin vergi ödemesi gerekiyor. Peki, meskenlerde gelir vergisi nasıl ödenir?

emlakta gelir vergisi

emlakta gelir vergisi emlakta gelir vergisi

Gelir İdaresi Başkanlığı, beyan döneminde vatandaşlara aralarında "Beyaz Melek Projesi"nin de bulunduğu çeşitli uygulamalarla yardımcı olacak.

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca 2007 yılında elde edilen gayrimenkul sermaye iratları, ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile menkul sermaye iradı gelirleri için 25 Mart Salı akşamı mesai saati bitimine kadar gelir vergisi beyannamesi verilecek.

Verginin ilk taksidi de 31 Mart akşamına kadar ödenecek. İkinci taksit ise Temmuz ayı içinde yatırılacak.

-KİRA GELİRLERİ-

Mevcut düzenlemeler uyarınca 2007 yılı konut kira gelirlerinde istisna tutarı 2 bin 300 YTL olacak. Bu tutarın üzerinde kira geliri elde edenler, beyan kapsamında bulunacak. Ancak toplam kira gelirinin 2 bin 300 YTL'si yine vergiden istisna tutulacak.

Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla ve veya geçmiş...