Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No 301

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No 301

Gelir Vergisi Genel Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Tebliğ ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleniyor...

Gelir Vergisi Genel Tebliği!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bendevi Palandöken'den gelir vergisi ve stopaj önerisi!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını boyunca esnafın gelir vergisi ve stopaj gibi vergilerden muaf tutulması yönünde öneride bulundu. 

Kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021!

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak açıklandı. Buna göre, 2021 gelirleri için istisna tutarı 7 bin lira oldu. Peki kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021 ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:313!

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:313 bugünkü 31349 Sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Gelir Vergisi Genel Tebliği!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 311 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:310!

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:310, 30991 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:309!

309 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:308!

308 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir vergisi genel tebliği 2018!

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:303), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığının kapsamı genişletildi...

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:301!

Gelir Vergisi Genel Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Tebliğ ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleniyor...

2018'de kira gelir vergisi nasıl hesaplanacak?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira gelir vergisindeki yeni götürü gider uygulamasına açıklık getirildi. Peki, yeni götürü gider uygulaması ile kira gelir vergisi nasıl hesaplanacak?

Gelir Vergisi Genel Tebliği 2017!

Gelir Vergisi Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile kira gelir vergisinde yapılan düzenlemeye açıklık getirildi..

Gelir vergisi tarifesi 2016!

2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi, 25 Aralık 2015 tarihinde 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 290 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile açıklandı...

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No 301 Haberi

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No 301

301 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.  Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. 

Tebliğin amacı, Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek oluyor. 

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 301)

1. Amaç ve kapsam

Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu...