Kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021!

Kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021!Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak açıklandı. Buna göre, 2021 gelirleri için istisna tutarı 7 bin lira oldu. Peki kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021 ne zaman? İşte tüm merak edilenler...


Kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021!

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde yaşanan ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete ile açıklanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Emlak vergisi için uygulanacak olan 2021 zam yüzde 9.11 olarak açıklandı.

Kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021!

Kira gelir vergisi 2021

Kira geliri istisnası 2020 yılında elde edilen gelirler için 6 bin 600 lira olarak uygulanıyor. 2020 yılında bu tutarın altında konut kirası alanlar beyanname veremiyor. 

2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 lirası gelir vergisinden istisna tutuluyor. Kira geliri beyannamesi 2021 için açıklanan tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi şartı aranmıyor. Kira gelirinin bu tutarı aşması durumunda bu kısım gelir vergisinden muaf sayılıyor.

Kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021!

Kira geliri beyannemesi 2021

• İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden;
- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile,
• Anlaşmalı bankaların;
- Şubelerinden,
- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı,
Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),
• PTT işyerlerinden,
• Tüm vergi dairelerinden, ödeyebileceklerdir.

Kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021!

Kira gelirinde beyan sınırı 2021

2021 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2.800 lira.

Yurt içinde elde edilen alacak faizleri veya yurt dışında elde edilen faizler bu kapsamda.

Gelirin beyan sınırını geçmesi halinde, geçen kısmın değil gelirin tamamının 2022 yılında verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekiyor.

2020 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 2.600 lira idi.

İş yeri kira geliri beyannamesi 2021

Binaların iş yeri (stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2021 yılı için 53.000 TL'yi (G.V. 103'üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ancak bu rakamın aşılması halinde tümü için beyanname verilecek. (G.V. Kanununun 86/c maddesi) 53.000 TL'lik haddin hesabında tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarının toplamı dikkate alınacak. Brüt yıllık işyeri (stopajlı) kira gelirinin 53.000 TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecek.

Kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021!

Kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021

Kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2021 şu şekilde:
İlk taksit ödemeleri: 1 Mart 2021 - 31 Mart 2021 
İkinci taksit ödemeleri: 1 Kasım 2021 - 30 Kasım 2021

Kira gelirinde 2021 tarifesi!

Kira geliri beyannamesi 2021!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com