hizmet tahsisli konutlarda oturma şartları

hizmet tahsisli konutlarda oturma şartları

Maliye Bakanlığı, büyükşehir yasasında yapılan değişikliklerin mücavir alan sınırına göre belirlenen hizmet tahsisli konutların kapsamını etkilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Bakan yardımcıları özel tahsisli konutlarda oturacak!

Bakan yardımcıları da artık bütün giderleri devlet tarafından karşılanan “özel tahsisli konutlarda” oturacak.

Hizmet tahsisli konutlarda oturanlar kira ödemeyecek!

Maliye Bakanlığı, büyükşehir yasasında yapılan değişikliklerin mücavir alan sınırına göre belirlenen hizmet tahsisli konutların kapsamını etkilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Lojmanda oturan memurlar kira ödemeyecek!

Maliye Bakanlığı, Büyükşehir yasasında yapılan değişikliklerin mücavir alan sınırına göre belirlenen hizmet tahsisli konutların kapsamını etkilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Lojmanda öncelik sırası kimdedir?

Lojman evleri özel tahsisli, görev tahsisli, sıra tahsisli ve hizmet tahsisli olmak üzere 4 gruba ayrılıyor. Peki, lojmanda öncelik sırası kimdedir? Lojman öncelikle hangi çalışanlara tahsis edilir?

Hizmet tahsisli konutlarda kimler oturabilir?

Bazı kurumların çalışan personeline kamu konutları tahsis ediliyor. Peki, hizmet tahsisli konut nedir? Hizmet tahsisli konutlarda kimler oturabilir? Hizmet tahsisli konutlar hangi konutlardır?

Hizmet tahsisli konutların tahsis şekli!

Kamu Konutları; Özel tahsisli konutlar;Sıra tahsisli konutlar; Hizmet tahsisli konutlar olarak sıralanıyor. Peki, Hizmet tahsisli konutları nelerdir? Hizmet tahsisli konutlarının tahsis şekli nasıl yapılır?

Hizmet tahsisli konut nedir?

3220 sayılı Kanun ve yönetmelikleri gereğince, memurlar ve işçiler ile bunların emeklilerine Konut Edindirme Yardımı yapılıyor. Peki, hizmet tahsisli konut nedir? Hizmet tahsisli konut kimlere verilir?

Hizmet tahsisli konutta kaç yıl oturulabilir?

Devlet memurlarına tahsis edilen lojmanlar ile ilgili esaslar Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Buna göre hizmet tahsisli konutta kaç yıl oturulabilir? İşte yanıtı...

Lojmanın tahliyesi!

Kamu Konutları Yönetmeliğine göre lojmanın tahliyesi dahilinde, hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde lojman konutunun boşaltılması gerekiyor...

Lojmanda kimler oturabilir?

Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturabilme hakkına sahip. Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıl olarak belirleniyor. Peki lojmanda kimler oturabilir?

Lojman çıkış tutanağı!

Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanların görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içerisinde konutları boşaltmaları ve lojman çıkış tutanağını imzalamaları gerekiyor...

Kamu konutları nasıl tahsis edilir?

Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında yer alan esaslara göre özel tahsisli, görev tahsisli, sıra tahsisli ve hizmet tahsisli kamu konutlarının tahsisi nasıl yapılıyor? Kamu konutları nasıl tahsis edilir? İşte yanıtı...

Varyap'ın yaptığı Danıştay Hizmet Binası, Gül ve Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı!

Açılış töreninde, Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından, Varyap Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş'a, Danıştay Hizmet Binası'ndaki hizmetlerinden ötürü, teşekkür plaketi verildi

hizmet tahsisli konutlarda oturma şartları

hizmet tahsisli konutlarda oturma şartları hizmet tahsisli konutlarda oturma şartları

Memur-Sen Konfederasyonu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının baraj, termik santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve istasyonlar gibi yerlerdeki konutları yeni büyükşehir yasasına göre belediye mücavir alan içinde sayarak hizmet tahsisli konutları sıra tahsisli konuta çevirdiğini ve kamu görevlilerinden ldra bedeli talep ettiğini tespit etti. 

Konuyla ilgili harekete geçen Memur-Sen, Maliye Bakanlığından görüş istedi. 

Maliye Bakanlığı'na istenilen görüşte, 3. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet tahsisli konutların kapsamının genişletilmesi olmasına rağmen bazı kurum ve kuruluşlar tarafından bunun daraltılmaya çalışıldığını, bu konuyla ilgili gerekli uyarıların yapılmasını istedi.

Memur-Sen'in görüşüne cevap veren Maliye Bakanlığı, büyükşehir yasasmın, Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Uygulama Yönetmeliğinde her hangi bir kısıtlamaya gerek görülmediği görüşünü bildirdi. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memur-Sen...