05 / 12 / 2022

İdealist GYO finansal rapor

İdealist GYO finansal rapor

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tabloları belli oldu.

İdealist GYO'nun 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

İdealist GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

İdealist GYO 3 aylık faaliyet raporu!

İdealist GYO, 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınladı...

İdealist GYO 3 aylık finansal raporunu yayınladı!

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan yazılı açıklamaya göre İdealist GYO 3 aylık finansal raporunu yayınladı.

İdealist GYO 2016 finansal raporunu yayınladı!

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan yazılı açıklamaya göre İdealist GYO 2016 finansal raporunu yayınladı.

İdealist GYO 2021 yılı için Karar Bağımsız Denetim'le anlaştı!

İdealist GYO, şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verdi. 

İdealist GYO 2021 yılı ilk çeyrek faaliyet raporu!

İdealist GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. 

İdealist GYO 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

İdealist GYO, 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi. 

İdealist GYO 2020 yılı faaliyet raporu!

İdealist GYO'nun 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı.  

İdealist GYO'nun 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

İdealist GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

İdealist GYO 3 aylık faaliyet raporu!

İdealist GYO, 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınladı...

Akmerkez GYO finansal tablo denetimi açıklaması!

Akmerkez GYO bağımsız denetim zorunluluğu olmayan 3 ve 9 aylık ara dönemlerde finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirecek...

İdealist GYO 2019 faaliyet raporu!

İdealist GYO 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Akmerkez GYO 2018'de 94 milyon TL net dönem karı elde etti!

Akmerkez GYO, Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre 88 milyon 649 bin 656 TL, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 94 milyon 083 bin 413 TL 2018'de net dönem karı elde etti.     

Mistral GYO finansal raporlarını konsolide olmayan şekilde yayınlayacak!

Mistral GYO, 2019 yılı raporlarından itibaren finansal raporlarını konsolide olmayan tipte düzenleyerek kamuoyuna açıklayacak...

Yapı Kredi Koray GYO finansal tablo 2018!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait sorumluluk beyanı ve finansal tablosunu yayınlandı...

Martı GYO, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ile anlaşıyor!

Martı GYO finansal raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi seçmek için Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verdi.

İdealist GYO geri alınan şirket payları hakkında açıklama yaptı!

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan yazılı açıklamaya göre İdealist GYO  geri alınan şirket payları hakkında açıklama yaptı.

İdealist GYO finansal rapor Haberi

İdealist GYO finansal rapor

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 30/06/2022 dönemine ait Sorumluluk Beyanı hakkında açıklama yayımladı. 

İdealist GYO'nun 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda bulunan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tabloları KAP'ta yayımlandı.

İdealist GYO tarafından yayımlanan faaliyet raporuna göre söz konusu şirket 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle 56.657.073  TL toplam özkaynak elde etti. İşte İdealist GYO'nun KAP açıklaması...

İDEALİST GYO KAP AÇIKLAMASI:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.08.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") çerçevesinde hazırlanan 30 Haziran 2022 tarihli finansal...