kamulaştırma bedelinin vergilendirilmesi

kamulaştırma bedelinin vergilendirilmesi

Kurtuluş Partners Vergi Uzmanı Mustafa Bey, kamulaştırma bedellerinin vergilendirilmesini 7 maddede tüm detaylarıyla açıkladı. İşte 7 maddede kamulaştırma bedellerinin vergilendirilmesi...

7 maddede kamulaştırma bedellerinin vergilendirilmesi!

Kurtuluş Partners Vergi Uzmanı Mustafa Bey, kamulaştırma bedellerinin vergilendirilmesini 7 maddede tüm detaylarıyla açıkladı. İşte 7 maddede kamulaştırma bedellerinin vergilendirilmesi...

Rize'deki kamulaştırma davaları TBMM gündeminde!

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Rize ve ilçelerinde kamulaştırma bedelinin değerinin altında belirlendiğine yönelik açılmış davaları ve kamulaştırma bedellerini meclis gündemine taşıdı..

Taşınmazlardaki Kamulaştırma Kanunu'na kısmi iptal!

Anayasa Mahkemesi, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespitinde, kamulaştırma tarihindeki kullanılma şeklinin esas alınmasını öngören kanun hükmünü iptal etti.

Erenler Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 1071 konut geliyor!

Erenler Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 1071 konutluk 2. etapta acele kamulaştırma bedelinin belirlenmesi bekleniyor.

Isparta'ya Yeni Otogar için 55 parsel kamulaştırılacak!

Belediye Başkanı Günaydın, Çünür Mahallesi'nde yapılması planlanan Yeni Otogar için 55 adet parselin gerekli kamulaştırma bedelinin 10 milyon liralık kısmının İller Bankası'ndan karşılanması amacıyla Belediye Meclisi'ne başvurdu.

Kamulaştırma bedelinin tespiti tescil davasında vekalet ücreti!

Kamulaştırma bedelinin tespiti için dava açılabiliyor. Peki, kamulaştırma bedelinin tespiti tescil davasında vekalet ücreti kim tarafından ödenir? İşte Yargıtay Kararı örneği..

Kamulaştırma bedeli haczedilebilir mi?

Kamulaştırmaya konu olan taşınmazın aynı zamanda hacze konu olması halinde, mal sahibine verilen kamulaştırma bedelinin haczedilip haczedilemeyeceği hakkında karara göre, kamulaştırma bedeli haczedilebilir mi?

Kamulaştırma kararının iptali davası!

Kamulaştırma bedelinin tespiti, ödemeleri,iptaline ilişkin yasal esaslar, Kamulaştırma Kanunu kapsamında açıklanıyor.Peki kamulaştırma kararının iptali davası nasıl açılır?İşte kamulaştırma kararının iptali davası..

Kamulaştırmaya hangi mahkeme bakar?

Kamulaştırma bedelinin hesaplanması, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescili karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemleri kanunda düzenleniyor. Peki, kamulaştırmaya hangi mahkeme bakar?

Aşağı Kaleköy-Batman 2 Enerji İletim Hattı Projesi için acele kamulaştırma kararı!

380 kV Aşağı Kaleköy-Batman 2 Enerji İletim Hattı Projesi güzergahına isabet eden alanlar için Bakanlar Kurulu Kararı ile acele kamulaştırma yapılacak. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...

Trabzon Maçka Kiremitli Köyü'nde acele kamulaştırma kararı!

Mavi Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ile Maçka Havza Trafo Merkezi arasındaki enerji nakil hattı için Trabzon Maçka'ya bağlı Kiremitli Köyü'nde belirlenen alanlara acele kamulaştırma kararı alındı.

Kırklareli Hasbuğa ve Eskibağlar'da acele kamulaştırma yapılacak!

380 kV (Hamitabat-Alibeyköy) Brş.N.-Vize 380 Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi için Kırklareli Vize'ye bağlı Hasbuğa Köyü ve Eskibağlar'da acele kamulaştırma yapılacak. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...

Vize Havza Trafo Merkezi için Kırklareli Vize'de kamulaştırma!

380 kV Vize 380 Havza Trafo Merkezi Projesi güzergahına isabet eden Kırklareli Vize ilçesinde belirlenen alanlarda acele kamulaştırma kararı verildi. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...

kamulaştırma bedelinin vergilendirilmesi

kamulaştırma bedelinin vergilendirilmesi kamulaştırma bedelinin vergilendirilmesi

 
Kamulaştırma genel anlamda; Kamu yararı için yapılan projeler için kişiye ait taşınmaz malların zorla satın alınması işlemidir. Rayiç bedel üzerinden gerçekleşen bu satın alma(kamulaştırma) kanunla belirlenen esaslara göre yapılır.

Gelir Vergisi Kanunu mük.80 (6) bent ivazsız iktisap edilenler hariç iktisap şekli ne olursa olsun 70. Mad.1,2,4 ve 7. Bentlerinde yazılı mal ve hakların taşınmazların gerçek kişiler tarafından beş yıl içerisinde satış,kamulaştırma ,takas,devir vb elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilir hükmü bulunmaktadır. Madde metninden anlaşıldığı üzere kamulaştırma işleminin aynen satış devir takas gibi işlem tesisini gerekli kılmaktadır.

Bu yazıda kamulaştırma işleminin her yönüyle vergi kanunları karşısındaki durumunu 7 maddede inceleyeceğiz.

1. Taşınmaz Ticari İşletme Adına Kayıtlı Değilse
Kamulaştırılan taşınmaz ticari işletme adına kayıtlı değilse aynı zamanda söz konusu taşınmazın...