Kaymakamın görevleri nelerdir

Kaymakamın görevleri nelerdir

Kaymakam kimdir ve görevleri nelerdir? İlçe İdaresi ve Teşkilatı ile ilgili esaslar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında açıklanıyor. İşte kaymakamın görev ve sorumlulukları bu haberde...

Site denetçisinin görevleri nelerdir?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 380 daireli yazlık sitenin denetçisiyim. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre her yılın ilk ayında denetim yapmak ve denetim raporunu kat maliklerine taahhütlü mektupla bildirmek zorunda mıyım?' sorusunu yanıtladı.

Mimari estetik komisyonları yönetmeliği!

Şehrin yöresel mimarisine ilişkin tespitleri yapan komisyon mimari estetik komisyonu oluyor. Peki, komisyon nasıl kurulur ve görevleri nelerdir? İşte mimari estetik komisyonları yönetmeliği..

Emlak Broker’ı ne iş yapar?

Son yılların gözde mesleği olan Emlak, çok sayıda kişiye çeşitli iş imkânı sunmaktadır. Yükselen sektör Emlak’ta dikkat çeken bir söyleyiş de Emlak Broker’ıdır. Emlak Broker’ı ne iş yapar, görevleri nelerdir, Emlak işinin hangi aşamasında yer alır?

Apartman yönetiminde muhasip üyenin görevleri!

Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Peki, muhasip üye kimdir? Apartman yönetiminde muhasip üyenin görevleri nelerdir?

Kayyımın görevleri nelerdir?

Bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması veya oturduğu yerin bilinememesi nedeniyle malvarlıkları üzerinde Hazine menfaatinin korunmasını sağlamak üzere kayyım atanıyor. Peki, kayyımın görevleri nelerdir?

Havza Yönetim Heyeti teşkili ve görevleri!

Havza koruma eylem ve yönetim planları ile taşkın ve kuraklık yönetim planlarının hazırlanması, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirmesiyle alakalı çalışmalarını yürüten Havza Yönetim Heyeti teşkili ve görevleri nelerdir?

Havza Yönetimi Merkez Kurulunun teşkili ve görevleri!

Nehir havzalarında suyun ayrım çizgisinden denize aktığı noktaya, kapalı havzalarda ise suyun toplandığı nihai noktaya göre suyun toplanma alanlarına havza deniyor. Peki, Havza Yönetimi Merkez Kurulunun teşkili ve görevleri nelerdir?

Site yönetiminin görevleri nelerdir?

Kat malikleri genel kurulu tarafından seçilen apartman yöneticisinin yapmakla yükümlü olduğu göreveleri bulunuyor. Peki, site yönetiminin görevleri nelerdir?

Muhtarlık çalışma saatleri 2015!

Muhtar, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Peki, muhtarların görevleri nelerdir? Muhtarlık çalışma saatleri 2015 nelerdir? İşte yanıtı..

Apartman yöneticisinin görevleri nelerdir?

Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılıyor. Peki, kat malikleri kurulunca seçilen apartman yöneticisinin görevleri nelerdir?

Apartman denetçisinin görevleri nelerdir?

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, apartman denetçisinin görevleri nelerdir? İşte, apartman denetçisinin görevleri!

Apartman yönetiminde kapıcının görevleri!

Bir apartman veya sitede çalışan kapıcı görevlilerinin yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları bulunuyor. Peki, apartman yönetiminde kapıcının görevleri nelerdir?

Bina yönetiminde denetçinin görevleri!

Bina denetçisi, binadaki kat malikleri kurulu adına; apartman yönetici veya yönetim kurulunu denetleyen kimseye deniyor. Peki, bina yönetiminde denetçinin görevleri nelerdir?

Kaymakamın görevleri nelerdir Haberi

Kaymakamın görevleri nelerdir

Kaymakam kimdir ve görevleri nelerdir?

İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. 


Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır.


İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır.


Kaymakam nasıl olunur?

İlçe memurlarının tayin usulü

Madde 29 – Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikıyla tayin olunur.


(Ek: 26/3/2002-4748/1 md.) Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir.


Madde 30 – Sekizinci maddenin (A) fıkrası haricinde kalan ilçe idare şube başkanları il idare şube başkanlarının inhası üzerine valilerce tayin ve aynı usule...