Kimler ortaklığın giderilmesini isteyebilir

Kimler ortaklığın giderilmesini isteyebilir

Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Kimler ortaklığın giderilmesini isteyebilir? Avukat Kadir Kurtuluş ile Avukat Figen Şimşek yazdı... İşte 6 maddede ortaklığın giderilmesi davaları...

6 maddede ortaklığın giderilmesi davaları!

Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Kimler ortaklığın giderilmesini isteyebilir? Avukat Kadir Kurtuluş ile Avukat Figen Şimşek yazdı... İşte 6 maddede ortaklığın giderilmesi davaları...

Hisseli dükkanda ortaklık nasıl giderilir?

Bir taşınmazın tapusu müstakil tapu olabileceği gibi, müşterek de olabiliyor. Hissedarlar ortaklığın giderilmesini isteyebiliyor. Peki, hisseli dükkanda ortaklık nasıl giderilir? Dava nasıl ve nerede açılır?

Hangi konularda ortaklığın giderilmesi davası açılabilir?

Hisseli taşınmaz mülk sahipleri ortaklığın giderilmesini bir dava açarak isteyebiliyor. Peki, hangi konularda ortaklığın giderilmesi davası açılabilir?

Ortaklığın giderilmesi davasını kimler açabilir?

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların malların hissedarlar arasında paylaştırılması davasına ortaklığın giderilmesi davası deniyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davasını kimler açabilir?

Ortaklığın giderilmesi için ne yapılır?

Hisseli taşınmaz mal sahipleri ortaklığın giderilmesini isteyebiliyor. Peki, hisseli taşınmaz mal sahipleri ortaklığa nasıl son verebilir? Ortaklığın giderilmesi için ne yapılır? İşte yanıtı..

Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılmaz?

Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda, dava açılarak paylı mülkiyet ferdi mülkiyete dönüştürülebiliyor. Ancak, ortaklığın giderilmesi davası bazı durumlarda açılamıyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılmaz?

Ortaklığın giderilmesi davasını kim açar?

Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda, paydaşların tümü oybirliği ile yapacakları sözleşme ile ortaklığı giderebiliyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davasını kim açar?

Ortaklığın giderilmesi davasında satış!

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedelinin paylaştırılmasına ortaklığın giderilmesi davası deniyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davasında satış nasıl olur?

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçe örneği!

Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, ortaklığın giderilmesi davası açabiliyor. İşte, ortaklığın giderilmesi dava dilekçe örneği!

Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer?

Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri hukukî olarak ortaklığın giderilmesi isteminde bulunabiliyor. Peki, rtaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer?

Kamu ihalelerine kimler katılamaz?

Mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde, kanun ve yönetmelikler ile ihaleye katılım kuralları belirleniyor. Peki, ihaleye katılım kuralları nelerdir? Kamu ihalelerine kimler katılamaz?

Ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır?

Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebiliyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır?

Ortaklığın giderilmesi dava masrafları 2015!

Ortaklığın giderilmesi için dava sulh hukuk mahkemesinde açılıyor. Dava masrafları tüm hissedarlar tarafından ödeniyor. Peki, ortaklığın giderilmesi dava masrafları nasıl karşılanır?

Kimler ortaklığın giderilmesini isteyebilir

Kimler ortaklığın giderilmesini isteyebilir Kimler ortaklığın giderilmesini isteyebilir

1. Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı (müşterek) ya da elbirliği (iştirak) ile mülkiyete konu olan taşınmaz veya taşınır mallarda paydaşlar arasında mevcut ortaklığın giderilmesine yönelik açılan iki taraflı bir dava türüdür. 

2. Kimler Ortaklığın Giderilmesini İsteyebilir?

Bir taşınmaz üzerinde paydaş olan maliklerin, ortaklığa konu taşınmazı anlaşarak bölüşmeleri mümkündür. Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Dava açma hakkı paydaşlara aittir. Paydaşlardan her biri ayrı ayrı dava açabileceği gibi, birden fazla paydaş diğer paydaşlara karşı da dava açabilir. Dava, davacı olmayan diğer paydaşlara karşı açılır. Ortaklığın aynen taksim veya satış suretiyle giderilmesi istenebilir. Davalı durumunda olan paydaşların da...