kıyı kanunu yönetmeliği

kıyı kanunu yönetmeliği

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile artık Trabzon, Rize ve Zonguldak'ta kıyıda sağlık tesisleri yapılabilecek...

Kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelik!

3621 sayılı Kıyı Kanununun 5 ve 16 ncı maddeleri gereğince düzenlenen Kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelik, 3 Ağustos 1990 tarihinde 20694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Değişikliği!

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Nisan 2013 Salı günü, 28606 sayılı Resmi Gazete'De yayımlandı. İşte yönetmelikte yapılan değişiklikler bu haberde...

Kıyı kenar çizgisinin ilanı!

Kıyı Kanunu Yönetmeliğine göre uygun görülen kıyı kenar çizgileri bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe giriyor. Onaylı orijinal pafta valiliğe gönderiliyor. İşte kıyı kenar çizgisinin ilanı ile ilgili diğer bilgiler...

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik!

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 03 Ağustos 1990 tarihinde 20594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 5 ve 16 ncı maddeleri gereğince düzenlendi...

Yeni Kıyı Kanunu'nda sahil şeridine 50 metre mesafe kuralı!

Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 2. kısım!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği bugünkü 31621 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 2. kısım...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği bugünkü 31621 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği!

İzmir Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği 31500 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği 2021!

İzmir Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği 31500 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği!

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği bugünkü 31455 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ!

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü 31373 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ!

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü 31373 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği!

Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği!

Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Danıştay'a taşınıyor!

CHP, "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"ne tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Amaçları büyükşehir belediye başkanlarımızı çalışamaz hale getirmek, başarısız kılmaktır" dedi...

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ!

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü 31024 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Mart'a ertelendi...

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği!

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

kıyı kanunu yönetmeliği Haberi

kıyı kanunu yönetmeliği

Trabzon, Rize ve Zonguldak'ta Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda kıyıda sağlık tesisleri yapılabilmesinin önü açıldı.

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yönetmeliğe eklenen fıkraya göre, Trabzon, Rize ve Zonguldak illerinde 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda sağlık tesisleri yapılabilecek. 

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununa göre kurulabilen ve işletilen Endüstri Bölgeleri, Kıyı Kanununa tabi olmayan alanlarda yer seçimine ilişkin gerekli çalışmaların ilgili kurumunca yapılması sonucunda, uygun ve yeterli büyüklükte alternatif alan bulunmaması ve rapora bağlanması halinde; çevre üzerindeki etkilerinin bütün olarak önlenmesi veya en aza indirilmesi için mevcut en iyi,...