Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 9 Ocak 2015 tarihinde 29231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı....

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları listesi!

Korunması gerekli kültür varlıkları, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan varlıklara deniyor. İşte korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları listesi..

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları yönetmelik değişikliği!

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair değişiklik 7 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları yönetmelik değişikliği..

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları tescil işlemleri!

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları, doğal sitler hariç olmak üzere sitlerin tespit ve tescili ile ilgili usul ve esaslar, yönetmelikte açıklanıyor. İşte yönetmelikte yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları tescil işlemleri..

Yabancıya konut satışında 'yapısız taşınmaz' riski!

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, gerekli kanuni kısıtlamalara uyulması şartıyla, ülkemizde konut, iş yeri, arsa ve tarla gibi nitelik bakımından her türlü taşınmazı satı alabiliyor. Fakat özellikle yapısız taşınmazların edinilmesi durumunda büyük riskler bulunuyor...

Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları yönetmeliğinde değişiklik!

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31121 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yıpranan Tarihi Taşınmaz Varlıkları Yönetmeliği'nde değişiklik!

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..

Çorum İskilip'te arkeolojik sit alanı ilan edildi!

İskilip Kuz Köy ve Harun Köy arası Kızlan mevkiinde bulunan tarihi alanda tamamlanan araştırmalar sonucunda; 23.000 metrekare alan Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Mirası olarak tescillendi.

Türkiye'de 100 bin 746 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor!

Binlerce yılda çok sayıda uygarlığın kurulduğu Anadolu topraklarında 100 bin 746 adet korunması gereken tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunuyor.

Tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?

Sit alanı ilan edilen taşınmaz malların tapu kütüğüne "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Tarih – Yevmiye" şeklinde şerh düşülüyor. Peki, tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?

Sit alanı tescil kararı nasıl verilir?

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının, korunma alanlarının ve doğal sitler hariç olmak üzere sitlerin tespit ve tescili ile ilgili usul ve esaslar ilgili yönetmelik ile açıklanıyor. Peki, sit alanı tescil kararı nasıl verilir?

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik 2015!

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik 22 Ağustos 2015 tarihinde 29453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik tam metni..

Antalya'da taşınmaz kültür varlıkları için yardım yapılacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardımda bulunacak.

Arsam sit alanı ilan edildi ne yapmalıyım?

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanununa göre; korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti Kültür Bakanlığınca yapılıyor. Peki, arsam sit alanı ilan edildi ne yapmalıyım?

Sit alanları takas yönetmeliği!

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanununa göre; korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti Kültür Bakanlığınca yapılıyor. Sit alanlarında takas işlemi yapılabiliyor. İşte, sit alanları takas yönetmeliği!

Sit sınırları nasıl tespit edilir?

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte sit sınırlarının nasıl tespit edildiğine dair esaslara da yer veriliyor. Peki, sit sınırları nasıl tespit edilir?

Kültür varlıkları ve sitlerin tespit tescilinde değişiklik!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları Haberi

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmelik değişikliği!

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 9 Ocak 2015 tarihinde 29231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 13/3/2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve 6 ncı maddesinde açıklanan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının, korunma alanlarının ve doğal sitler hariç olmak üzere...