Tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?

Tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?Sit alanı ilan edilen taşınmaz malların tapu kütüğüne "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Tarih – Yevmiye" şeklinde şerh düşülüyor. Peki, tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?


Tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?

Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlara ait taşınır ve taşınmaz varlıklara "Kültür varlığı", jeolojik devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli alanlara "Tabiat varlığı", çeşitli medeniyetlere ait kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler, tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlar sit alanı oluyor.


Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının tespiti Koruma Kurullarınca yapılıyor. 


Bu alanlarda yer alan taşınmaz malların tapu kütüğüne "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Tarih – Yevmiye" şeklinde şerh düşülüyor. Peki, tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?


Bir alanın koruma kurulunca sit olarak ilanı, bu alandaki imar planı uygulanmasını durduruyor. Bundan sonra koruma amaçlı imar planının hazırlanması gerekiyor. 


Bu plan koruma kurulunca uygun görüldükten sonra, belediye veya valilikçe onaylanarak yürürlüğe giriyor. Plan yürürlüğe girene kadar, Koruma Kurulunca geçiş dönemi yapılaşma şartları bir ay içinde belirleniyor.


Bir arsanın varsa pafta, ada, parsel bilgileriyle birlikte adres bilgileri belirtilerek ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvurması yoluyla sit alanı olup olmadığını öğrenmek mümkün oluyor.Sit alanı ilan edilen arsaya neler yapılabilir?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com