kuyumcukent gayrimenkul faaliyet raporu

kuyumcukent gayrimenkul faaliyet raporu

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Kuyumcukent Gayrimenkul 3 aylık faaliyet raporu!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınladı...

Kuyumcukent Gayrimenkul 6 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Kuyumcukent Gayrimenkul, 01 Ocak 2019-30 Haziran 2019 hesap dönemine ait faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunu yayınladı...

Kuyumcukent Gayrimenkul 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Kuyumcukent Gayrimenkul, 1 Ocak 2018 - 30 Eylül 2018 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanı yayınladı...

Kuyumcukent Gayrimenkul'un 6 aylık faaliyet raporu yayınlandı!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (KUYAŞ), 6 aylık faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınladı..

Kuyumcukent Gayrimenkul 2018 faaliyet raporu!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları 1 Ocak 2018 - 31 Mart 2018 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul 2017 faaliyet raporu!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait finansal tablo, sorumluluk beyanı ve faaliyet raporunu yayınladı....

Kuyumcukent Gayrimenkul 2017 yılı 3 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Kuyumcukent Gayrimenkul 2017 yılı 3 aylık faaliyet raporunu yayınladı.

Kuyumcukent Gayrimenkul 2016 yıllık faaliyet raporunu yayınladı!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Kuyumcukent Gayrimenkul 2016 yıllık faaliyet raporunu yayınladı.

Kuyumcukent Gayrimenkul 2012 yılı faaliyet raporunu yayınladı!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş 2012 yılına ait faaliyet raporunu yayınladı...

Burcu Kırıcı Çiğdem, Kuyumcukent Gayrimenkul Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi oldu!

Kuyumcukent Gayrimenkul, Miryam Maştaoğlu'nun yürütmekte olduğu görevlerinden istifası kabul edilirken, Burcu Kırıcı Çiğdem'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak yeniden atanmasına karar verdi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul İstanbul Bahçelievler arsası 2020 yıl sonu değerleme raporu!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın İstanbul Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mahallesi 1542 ada 42 no.lu parseldeki 1 adet arsaya ilişkin  2020 yıl sonu değerleme raporu yayınlandı.

Miryam Maştaoğlu Kuyumcukent Gayrimenkul'den istifa etti!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Miryam Maştaoğlu, yürütmekte olduğu görevlerden istifa etti.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün yüzde 10 bedelsiz hissesi dağıtılacak!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, Hatipoğlu Apartmanı Göztepe İstanbul projesi için Adi Ortaklık Sözleşmesi imzaladı. Şirketin 500 TL'lik kısmını Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Anonim Şirketi'ne ve yüzde 10 bedelsiz hissesini ise yine bedelsiz hissesi yine bedelsiz olarak şirkete dağıtılacak.

Kuyumcukent Gayrimenkul komite raporunu yayınladı!

Kuyumcukent Gayrimenkul, halka arzdan elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin denetimden sorumlu komite raporunu KAP'ta yayınladı.

Miryam Maştaoğlu, Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi oldu!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Kurulu'nca Mali ve Finans İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Miryam Maştaoğlu'nun bu görevden alınarak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına karar verildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün esas sözleşme tadiline SPK'dan onay!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün  "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin güncellenmesi ve yeni şekli SPK'ya yapılan başvurusu SPK'nın E-29833736-105.01.01.01-11031 sayılı yazısı ile onaylandı ve SPK onaylı esas sözleşme tadil metni yayınlandı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün sermayesi 100 milyon TL'ye artırıldı!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 54 milyon 437 bin 596 TL olan çıkarılmış sermayesi, 45 milyon 562 bin 403 TL nakit karşılığı bedelli sermaye artırımı ile 100 milyon TL'ye artırıldı. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 316 milyon 974 bin 995 TL nominal paylar satıldı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün kalan payları Borsa'da satılacak!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra  kalan paylar; 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa  Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılacak.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 45.5 milyon TL'lik izahnamesi onaylandı!

Kuyumcukent Gayrimenkul, ihraç ve halka arz edilecek 45 milyon 562 bin 403,68 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahnamenin onaylandığını açıkladı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 faaliyet raporu!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 2. dönem Geçici Vergi Beyannamesi!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020 hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunuldu. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 2019 olağan genel kurul toplantısı tescillendi!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 25 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı sonuçları tescillendi.

kuyumcukent gayrimenkul faaliyet raporu Haberi

kuyumcukent gayrimenkul faaliyet raporu

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul tarafından 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınlandı.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI    
  
a) Şirketimizin, 01.01.2020 – 30.06.2020 Hesap Dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 nolu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (''TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmiş, bir önceki dönem ile...