Servet GYO kar dağıtımı

Servet GYO kar dağıtımı

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kar payı dağıtımının genel kurul tarafından onaylanmasına ilişkin açıklama yaptı...

Servet GYO 2018 yılı kar dağıtım tablosu!

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2018 yılı kar dağıtım tablosunu KAP'ta yayınladı. İşte kar dağıtım tablosu...

Servet GYO kar dağıtımı yapacak mı?

Servet GYO Yönetim Kurulu 31 Aralık 2018 tarihli mali tablolarına göre oluşan karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul' a teklif edilmesine karar verdi.

Servet GYO kar dağıtacak mı?

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) genel kurulun 2017 yılı kar dağıtımına ilişkin kararı hakkında açıklama yaptı.

Servet GYO 2017 yılı kar dağıtım tablosunda revize!

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2017 yılı kar dağıtım önerisi ekinde yer alan kar dağıtım tablosunda  düzeltme yaptı...

Servet GYO 2017 yılı kar dağıtım tablosu!

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2017 yılı kar dağıtım tablosunu KAP'ta yayınladı. İşte kar dağıtım tablosu...

Servet GYO yönetim kurulu kar dağıtım kararını yayınladı!

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu kar dağıtım kararını yayınladı. İlgili tabloyu haberimizde bulabilirsiniz.

Servet GYO'dan ilk 3 ayda 51 milyon TL'lik satış!

Servet GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı.

Servet GYO'dan 3.2 milyon TL'lik net dönem zararı!

Servet GYO 19 milyon 977 bin 718 TL faaliyet karı elde etti. Ancak 43 milyon 651 bin 850 Euro tutarındaki borç için dönem sonunda 27 milyon 277 bin 646 TL kur farkı gideri hesaplanmış ve dolayısıyla 3 milyon 227 798 TL "Dönem Net Zararı" gerçekleşti. 

Servet GYO'nun genel kurul toplantısı sonuçları tescillendi!

Servet GYO'nun 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı sonuçları 7 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi. 

Servet GYO'dan ilk 3 ayda 33 milyon TL'lik satış!

Servet GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemi gelir tablosu 2021 yılı 1. dönem kurumlar vergisi geçici vergi beyannamesi yayınlandı.

Servet GYO 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

Servet GYO'nun 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolarına göre oluşan karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildi. 

Servet GYO bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını seçti! 

Servet GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylığı için Prof. Dr. Lütfi Akca ve Prof. Dr. Mehmet Bulut'un Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. 

Halk GYO çıkarılmış sermayesini 1 milyar TL'ye artıracak!

Halk GYO, çıkarılmış sermayesinin 970 milyon TL'den 1 milyar 20 milyon TL'ye artırmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptı. 

Sinpaş GYO'nun Sancaktül projesi Servet GYO'ya satıldı!

Sinpaş GYO'nun arsa sahipleri Sancak Havayolları A.Ş. ve Sancak Tül Sanayi A.Ş. ile imzaladığı inşaat sözleşmesinin 170 milyon TL bedelle Servet GYO'ya satılmasına karar verildi.

Sinpaş GYO'dan Servet GYO'ya 357.5 milyon liralık satış!

Servet GYO, Sinpaş GYO'nun sahibi olduğu Starium Alışveriş Merkezi, eğitim tesisi arsası, 7 katlı eğitim tesisi arsası ve 13 bin 732 metrekarelik arsayı toplam 357 milyon 580 bin satın aldı. 

Servet GYO 2020 yılı faaliyet raporu!

Servet GYO, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

Ersin Çalık, Servet GYO Genel Müdürü oldu!

Servet GYO'nun Genel Müdürlük görevini başarıyla yürüten Mahmut Sefa Çelik'in, Sinpaş Grubu'nun yeni yatırımlarında yer almak üzere ayrılmasının kabul edilmesine, yeni göreve Ersin Çalık'ın atanmasına karar verildi. 

Servet GYO 2020 yılı 4. dönem kurumlar vergisi geçici vergi beyannamesi!

Servet GYO tarafından Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait gelir tablosu, 2020 yılı 4. dönem kurumlar vergisi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunuldu.

Servet GYO gayrimenkul değerleme şirketlerini seçti!

Servet GYO, mevcut gayrimenkullerin değerleme raporlarının Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne hazırlatılmasına, yeni gayrimenkullerin değerleme raporlarının Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. veya Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne hazırlatılmasına karar verdi. 

Servet GYO kar dağıtımı Haberi

Servet GYO kar dağıtımı

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kar payı dağıtımının genel kurul tarafından onaylanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Servet GYO tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan 31 Aralık 2018 tarihli mali tablolarına göre oluşan 49 milyon 45 bin 866 TL dönem karından, yasal kayıtlara göre dağıtılabilecek azami temettü tutarının 2 milyon 768 bin 16,33 TL olduğu göz önüne alınarak, dağıtılabilecek tüm karın aşağıdaki prensipler doğrultusunda 2018 yılı kar payı dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmasının;

-146 bin 569,37 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının,

-2 milyon 768 bin 16,33 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak nakden dağıtılmasının,

-Türk Ticaret Kanunu'nun 519-2-c maddesi uyarınca 16.801,63 TL'nin genel kanuni yedek akçeye eklenmesinin,

-TMS/TFRS'ye göre kalan 46 milyon 114 bin...