taşınmaz ihaleleri değişiklik

taşınmaz ihaleleri değişiklik

Gayrimenkullerin icradan satış ihalelerinde şartlar değişti. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe alındı.

Gayrimenkullerin icradan satış ihaleleri sil baştan!

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni kapsayan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifle gayrimenkul satış ihaleleri sil baştan düzenlendi.

Gayrimenkul satış ihalelerinde yeni düzenleme!

Meclis Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni kapsayan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki maddeler kabul edildi. Kabul edilen maddeler kapsamında, taşınır ihalesindeki değişiklikler taşınmazlar için de geçerli hale geldi. 

Gayrimenkul satış ihalelerinde sözleşmeler değişiyor!

5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Yeni pakete göre;  taşınmazda kira sözleşmesine bağlı şekilde yaşayan kişiye kira bedelini icra dairesine yatırması talep edebilecek.

Gayrimenkul satış ihalelerinde yeni değişiklik mecliste!

Gayrimenkul satış ihalelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, ihale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı gerçekleştirilen taşınmazda kira sözleşmesine bağlı şekilde yaşayan kişiye kira bedelini icra dairesine yatırması emrini verebilecek.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2021!

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31675 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik!

Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31640 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik!

Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31640 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik!

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik!

Kamu İhale Kurumu'nca Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Kamu İhale Kurumu'nca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Kamu İhale Kurumu tarafından Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Kamu İhale Kurumu'nca Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31517 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. 

Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik!

Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Şantiye Şefliği Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılması talebi!

Şantiye Şefliği Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılması talebi meclis gündemine taşındı. CHP'li Zeybek, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31376 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

taşınmaz ihaleleri değişiklik Haberi

taşınmaz ihaleleri değişiklik

5'inci Yargı Paketi'nde yer alan kanuna göre, iş yoğunluğunun veya personel sayısının çok olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve verimli çalışmasına katkı sağlamak için Adalet Bakanlığı tarafından, icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir "icra başmüdürü" görev alabilecek.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; iş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının çok olduğu kentte Adalet Bakanlığı tarafından yetki çevresi de belirlenmek koşulu ile bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkanlıkta bir başkan ile yeteri kadar başkan yardımcısı olacak. Başkan birinci sınıf olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlık tarafından atanacak. Ek olarak başkanlıkta yeteri kadar icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra katibi ve...