Gayrimenkul satış ihalelerinde yeni değişiklik mecliste!

Gayrimenkul satış ihalelerinde yeni değişiklik mecliste!Gayrimenkul satış ihalelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, ihale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı gerçekleştirilen taşınmazda kira sözleşmesine bağlı şekilde yaşayan kişiye kira bedelini icra dairesine yatırması emrini verebilecek.


AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan 5'inci Yargı Paketi'ni kapsayan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; İcra ve İflas Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklikle, cebri icra satışlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine paralel olarak haczedilen malların ihale usulü, bununla uyumlu duruma getiriliyor. Buna göre, birinci ve ikinci ihale, icra müdürü tarafından, ilanda belirtilen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50'si üzerinden açılacak. Koşulların yerine gelmesi durumunda mal, en yüksek teklif verenin olacak.

Gayrimenkul satış ihalelerinde yeni değişiklik mecliste!

- Taşınır ihalesine ilişkin değişiklikler taşınmazlar için de geçerli olacak

Hem taşınmazlar hem de taşınırlarda ihale alıcısı, ihalenin feshi istense de artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 günde satış tutarında nakit ödeyecek. Satışı yapılan mal, ihale kesinleşmeden teslim edilmeyecek ve resmi sicilde alıcı adına tescillenmeyecek.

Teklifle taşınır malların satışıyla ilgili gerçekleştirilen ihale usul ve esaslarına ilişkin bazı değişiklikler, taşınmaz mallar için de geçerli sayılacak..

Elektronik satış portalında yapılacak satış ilanında, varsa ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililer, taşınmaz üzerindeki haklarını 15 günde icra dairesine bildirmekle yükümlü olacak. Aksi durumda hakları tapu siciliyle sabitlenmedikçe satış tutarının paylaşmasından hariç kalacaklar ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli sayılacak.

Kıymet takdiriyle ilgili şikayet yetkisiz icra mahkemesinde gerçekleştirilirse, icra mahkemesi evrak üzerinde incelemede bulunarak başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün sürede yetkisizlik kararı alacak ve masrafını gider avansından karşılamak üzere dosyayı, resen yetkili icra mahkemesine yollayacak. Bu şekilde kıymet takdiriyle ilgili şikayetin yetkili mahkeme tarafından bir an önce değerlendirilmesine imkan sunulacak. 

İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı gerçekleştirilen taşınmazda kira sözleşmesine bağlı şekilde yaşayan kişiye kira bedelini, diğer durumlarda ise taşınmazı kullanan kişiye bilirkişi tarafından belirlenen aylık kullanım tutarını icra dairesine yatırması emrini verecek. İhtara karşın tespit edilen tutarın icra dairesine ödenmemesi durumunda, ilgili hüküm kıyasen uygulamaya alınacak ve depo edilen bedel ihalenin sonucuna göre hak sahibine verilecek. Bu şekilde uygulamada sıklıkla karşılaşılan tereddütlerin gönüne geçilmesi planlanırken, ihale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği konusunda icra dairesine yön gösteriliyor.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!