10 / 08 / 2022

Güneş enerjisine büyük ilgi!

Güneş enerjisine büyük ilgi!

Günümüzde, mimari alanda yaşanan gelişmeler neticesinde doğal çevre ile uyumlu yeşil, temiz, nefes alınabilen ve güneş enerjisinden faydalanan binalar yapılıyor. Güneş enerjisi uygulamaları gittikçe yaygınlaşıyor.Günümüzde, mimari alanda yaşanan gelişmeler neticesinde, insanların rahat, huzurlu bir ortamda çalışabilmeleri ve dinlenebilmeleri için doğal çevre ile uyumlu yeşil, temiz, nefes alınabilen ve güneş enerjisinden faydalanan binalar yapılıyor. 


Gelişmiş ülkelerin yapılarında geniş uygulama alanı bulunan güneş enerjisinden yararlanmanın önemi, Türkiye'de gittikçe artıyor ve uygulamalar, önemli derecede enerji tasarrufu sağlıyor. 


Temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin önemini vurgulayan Solarex İstanbul Fuarı, çevre dostu çözümlerle. sektörü bir araya getirecek. Günümüzde. mimari alanda yaşanan gelişmeler neticesinde, insanların rahat, huzurlu bir ortamda çalışabilmeleri ve dinlenebilmeleri için doğal çevre ile uyumlu yeşil, temiz, nefes alınabilen ve güneş enerjisinden faydalanan binalar yapılıyor. 


MİMARİDE KULLANIYOR


Bulunduğu coğrafi konum itibariyle güneş enerjisinden yararlanan birçok ülkeden daha fazla yararlanabilecek durumda olan ülkemizde, uzun dönemli kullanımlarda ilk yatırım maliyetini amorti eden güneş enerjisi sistemlerinin mimaride yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılıyor. Böylece mimaride güneş enerjisinden yararlanılması ile binalar, enerji tüketen değil üreten duruma getirilerek, çevre kirliliği de önemli ölçüde önleniyor. Ülkemizde güneş enerjisinden yararlanma uygulamalarının yaygınlaşması için. sivil toplum kuruluşlarına, mimar ve mühendislere, yerel yönetimlere, üniversitelere ve basın yayın kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. 


HAYATIMIZIN HER ALANINDA


Güneş enerjili binaların yapılması ve yaygınlaştırılması sayesinde, inşaat sektöründe ihtiyaç duyulan enerji de minimum maliyetler sağlanıyor. İnşaat sektöründe elde edilecek enerji tasarrufunun başka sektörlere aktarılmasıyla ülke ekonomisinin de kalkınması sağlanıyor. Hayatımızın vazgeçilmezi olan güneş sayesinde, teknolojik avantajların ve çevresel faktörlerin önem kazanmasıyla alternatif yakıt kaynaklarına olan önem hızla artıyor. 

Enerji uzmanları, güneş ülkesi olaıı Türkiye'de evde alınacak basit önlemlerle. elektrik tasarrufu yapabileceğini belirtiyor.


HEM EVLERİNİ ISITIYOR, HEM TOPLUYORLAR


Güneş panellerini çatılarına monte ederek, güneşin nimetlerinden faydalanan kullanıcılar, güneşle hem evlerini ısıtıyor hem topluyor isterlerse dağıtabiliyor. 

Fotovoltaik paneller güneş ışığından gelen doğrudan enerjiyi, hemen kullanabilen ya da akülerde depolayabilen elektrik enerjisine çeviriyor. Sıcak su üretiminde de kullanılabilen güneş enerjisiyle çalışan su ısıtıcıları ile evin sıcak su masrafı karşılanmış oluyor. Güneş enerjisiyle çalışan açık alan ve bahçe aydınlatmaları da. diğer tasarruf yöntemleri arasında yer alıyor. Elektrik tesisatı gerektirmeyen güneş enerjili açık alan aydınlatmalarını. belediyeler, sokak aydınlatmalarında ve son zamanlarda trafik ışıklarında kullanıyor. 


Anadolu