Güneydoğu turizmi canlanma peşinde!

Güneydoğu turizmi canlanma peşinde!Türkiye Seyahat Acentalan Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, " Güneydoğu'daki illerimizde çözüm süreci ile oluşan olumlu hava dolayısıyla özellikle iç turizmde iyi bir gelişme yakalamıştık.Son günlerdeki hassasiyet nedeniyle Güneydoğu Bölgesine yönelik bazı iptaller yaşandı. Huzur ortamının sağlanmasıyla turlann yeniden başlamasını ümit ediyoruz" dedi. 

"Bu yıl sonu itibanyla Türkiye'ye gelecek olan toplam turist sayısının 42 milyon civannda ve toplam turizm gelirinin ise 35-36 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörmekle beraber yılın son çeyreği itibanyla ve bölgedeki hassasiyet de göz önüne alındığında bu hedefte küçük sapmalann olabileceğini düşünmekteyiz" diyen Ulusoy, yeni otel yatınmlan dolayısıyla bu yıl turist sayısında artış yaşanmasına karşın otellerdeki doluluk oranlannda bir miktar düşüş görüldüğünü söyledi. 

Ulusoy, jeopolitik olarak riskli bir bölgede bulunsa da Türkiye'nin her zaman güvenli bir ülke olmayı sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Biz banş pasaportu taşıyan bir sektörüz. 

Turizm banş ikliminde yeşeren bir sektördür ve imaj ciddi önem taşımaktadır. Bu sorunlann bir an önce aşılmasını ve banşın bölgemize ve dünyaya egemen olmasını temenni ediyoruz" dedi. 

Oluşum