Güngören Şişecam Blokları rezerv yapı alanı imar planı değişikliği askıda!

Güngören Şişecam Blokları rezerv yapı alanı imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi Şişecam Blokları ve Çevresini Kapsayan Rezerv Yapı Alanının Bir Kısmına İlişkin Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Projesine Yönelik 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 09 Kasım 2021 tarihli ve 2167930 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Güngören İlçesi, Gençosman Mahallesi sınırları içinde yer alan ve Bakanlık Olur’u ile Rezerv Yapı Alanı ilan edilen alanın içerisinde yer alan 8417 parsel, 349 ada 1, 2, 3 parseller ile 196, 198, 199 parsel ve 13804 parselin bir kısmını kapsayan alana ilişkin hazırlanan NİP-34783050 plan işlem numaralı1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34143051 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 6306 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımızca 09 Kasım 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Güngören Şişecam Blokları rezerv yapı alanı imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 10 Kasım 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planları için tıklayın