13 / 08 / 2022

Kağıthane Osmanpaşa Rezerv Yapı Alanı imar planı değişikliği askıda!

Kağıthane Osmanpaşa Rezerv Yapı Alanı imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez (Osmanpaşa) Mahallesi 9701 ada 1 Parsel Rezerv Yapı Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 10 Ocak 2022 tarihli ve 2667119 sayılı yazısı ile; 6306 sayılı Kanun uyarınca 13.03.2020 tarih ve 68082 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile Rezerv Yapı Alanı ilan edilen İstanbul İli,  Kağıthane İlçesi,  Merkez  (Osmanpaşa)  Mahallesi,  9701 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin UİP-34075487 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri ve 3194 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca 10 Ocak 2022 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Kağıthane Osmanpaşa Rezerv Yapı Alanı imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 02 Şubat 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planı için tıklayın