Gurbetçiler İstanbul'daki evinin vergisini Almanya'da ödeyecek!

Gurbetçiler İstanbul'daki evinin vergisini Almanya'da ödeyecek! Gurbetçiler İstanbul'daki evinin vergisini Almanya'da ödeyecek!

Bir yandan insanların doğdukları değil doydukları ülkelerde yaşamaya başlamaları diğer yandan vergi kanunlarının çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile uluslararası nitelik kazanması ilginç vergi uygulamalarını beraberinde getiriyor...Bir yandan  insanların doğdukları değil doydukları ülkelerde yaşamaya başlamaları diğer yandan vergi kanunlarının çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile uluslararası nitelik kazanması ilginç vergi uygulamalarını beraberinde getiriyor. Son örnek Gelir İdaresi Başkanlığı’na soru soran Almanya’da yaşayan bir gurbetçi vatandaşımız için geldi. Türkiye’de evi olan ve o evden de kira geliri elde eden gurbetçi vatandaşımızın vergiyi nerede ödeyeceğini sorması vergi açısından ortada yeni bir durumun olduğunu gösterdi.


Maliye, Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilebileceğini belirterek gurbetçi vatandaşımızın Almanya mukimi sayıldığı için sadece Türkiye’de elde ettiği kira gelirinin vergisini Türkiye’de vereceğini belirtmiş. Vergide vatandaşlık değil mukimlik baz alınıyor. Herhangi bir ülkede 6 aydan fazla kaldıysanız o ülkenin mukimi sayılıyorsunuz ve vergi öderken tam mükellef olarak ülkenin vatandaşı gibi vergilendiriliyorsunuz. Eğer başka bir ülkede yaşıyor ve Türkiye’de gelir elde ediyorsanız, dar mükellef sayılıyor ve sadece gelir elde ettiğiniz alanda vergi ödüyorsunuz.


Diğer yandan gurbetçi vatandaşımız Almanya mukimi olduğu için, kira gelirinin beyanı konunda, “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması” hükümlerine de tabi oluyor.


2011 yılbaşından itibaren uygulanmaya başlayan anlaşmanın “Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir” başlıklı 6’ncı maddesinde ise “Bir akit devlet mukiminin diğer akit devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği gelir bu diğer devlette vergilendirilebilir” deniliyor. Gemiler ve uçakları da gayrimenkul varlık olarak değerlendirmiyor.


ALMANYA’DA ORAN YÜZDE 45


İşte Gelir İdaresi bu anlaşmaya dayanarak vergilendirme hakkının Türkiye’de olduğunun ancak; gayrimenkul kira gelirleri üzerinden mukim olunan devletin (Almanya’nın) vergileme hakkının da korunduğunun altını çiziyor ve “Almanya mukimi olmanız nedeniyle söz konusu kira geliriniz üzerinden Almanya’nın da vergi alma hakkı bulunmaktadır” deniliyor. Kilit ise anlaşmanın 22’nci maddesinde saklı. Bu maddeye göre elde edilen kira gelirleri sebebiyle Türkiye’de ödenen vergilerin Almanya’da ödenecek vergilerin hesaplanmasına esas olan matrahın dışında bırakılması (istisna yöntemi uygulanması) suretiyle giderilecek. Türkiye’de kira geliri yüzde 15’ten başlayıp 35’e kadar gittiği ve Almanya’da da oran yüzde 45 olduğu için gurbetçilerimiz İstanbul’dan elde ettiği kira gelirinin Türkiye’de ödediği vergiyi düşerek geri kalan yüzde 10’luk kısmını Almanya’da ödeyecek.


Maliye şunun da altını çizmiş; gurbetçimizin Almanya’da vergiye tabi başkaca geliri olması durumunda, vergiden istisna edilmiş gelir unsurlarını da matrah toplamında dikkate alacak. Yani çocuğunun okul giderlerini, sigorta ve diğer yasal harcamalarını da düşecek.


İkinci taksiyi alan basit usulden çıkar Dikkat eğer bir ticari taksiniz varsa ve ikincisini satın aldıysanız artık yılbaşından itibaren basit usulde vergilenen bir esnaf olmaktan çıkıp gerçek usulde vergilenmeniz gerekiyor.


Habertürk