24 / 05 / 2022

Gürsel Öngören, Kentsel dönüşümü hızlandıracak 2 öneride bulundu!

 Gürsel Öngören, Kentsel dönüşümü hızlandıracak 2 öneride bulundu!

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu, tıkanma noktasına gelen kentsel dönüşümün geliştirilmesi için iki öneri getirdi, ilki acele kamulaştırma, ikincisi de riskli alan için ada veya proje ölçeğinde 2/3 çoğunlukla karar alınması.KENTSEL Dönüşüm Kanunu olarak bilinen 6306 sayılı Kanunun çıkışının ikinci yılı geride kaldı. İlci yıl içinde özellikle riskli binalarla ilgili olarak başarılı çalışmalar yapıldı ancak riskli alan ilan edilen 106 bölgedeki 70 bin dönümde işler tıkanma noktasına geldi. Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki sorunları gündeme getirmek ve çözüm önerileri geliştirmek için İstanbul'da oluşturulan Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu, riskli alanlardaki tıkanmayı aşmak için 'acele kamulaştırma' ve 'ada ile proje ölçeğinde maliklerin 2/3 çoğunlukla karar alma' kuralının getirilmesi önerisini paylaştılar. 70 bin riskli konut 


Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören "Yaptığımız değerlendirmeye göre, gayrimenkulde kazancın en çok olduğu şehir merkezlerinde riskli yapı bazında etkileyici bir yenileme hareketi var. Yaklaşık 70 bin adet konut riskli olarak belirlendi ve yenileme çalışmaları yapılıyor" dedi. Öngören, riskli yapı bazındaki kentsel dönüşümün daha da geliştirilmesi için iki öneride bulundu. İlle öneri, anlaşmayan arsa ve bina sahiplerinin mülklerinin, acele kamulaştırma yoluyla parası ödenerek devletçe alınması. 

Burada Bakanlık ve İdarelerin kararlarıyla yol alınacaktır. İkinci öneri ise Kentsel Dönüşüm Yasası'na riskli alan için, ada veya proje ölçeğinde 2/3 çoğunlukla karar verilmesi kuralının eklenmesi. Bu yolla, ada ve birkaç adayı kapsayan projeye karşı çıkan azınlık kararda etkili olamayacak. Star