Haciz işlemleri kaç günde başlar?

Haciz işlemleri kaç günde başlar? Haciz işlemleri kaç günde başlar?

Alacaklılar, borçlu kimseden alacağını tahsil edemediği takdirde İcra Müdürlüğüne haciz işlemleri için müracaat edebiliyor. Peki haciz işlemleri kaç günde başlar? Haciz işlemleri nasıl yapılır?Haciz işlemleri kaç günde başlar?

Haciz ile, alacaklının borçludan alacağını alması için icra müdürlüğünde hukuki işlem başlatılıyor. Alacaklılar, borçlu kimseden alacağını tahsil edemediği takdirde İcra Müdürlüğüne haciz işlemleri için müracaat edebiliyor.


Tapu haciz talebi, İcra Müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılıyor. Tapu haciz şerhi talebi örneği şu şekilde:


TAPU KAYDINA HACİZ ŞERHİ KOYMA 

TALEP YAZISI ÖRNEĞİ


T.C.

…..…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2015/……….. ESAS

Alacaklı :

Vekili :

Borçlu :

Borç Miktarı : ………………………….. (Masraf ve Faizler hariç)


Konu : Tapu kaydına haciz şerhi’nin konulması talebidir.

Alacaklı Vekili geldi. Borçlu hakkındaki takip kesinleşmiştir. Aşağıda kimliği kayıtlı borçlu adına TAKBİS’ten tespit edilen ve mevcut bilgileri bulunan gayrimenkulüne ve üzerine kayıtlı başkaca gayrimenkuller varsa tespit edilenlerin de kayden haczinin yapılabilmesi için ………………….Tapu Sicil Müdürlüğüne talimat yazılmasını talep ederim, dedi.


 ……/ ……/ 2015


Alacaklı Vekili

Av. …………………………….


Başvuru sonrasında borçlu kişiye tebligat gönderiliyor .Tebligatı alan borçlu bu duruma 7 gün içinde itiraz edebiliyor. Bu süreden sonra itirazın yapılmaması halinde 3 gün içinde haciz işlemlerine başlanıyor.


Haciz memuru eve katipleri yollayabiliyor ya da isterse kendi de gidebiliyor. Borçlu kimse evde yoksa haciz gıyabında yapılıyor.


Resmî sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabiliyor.


Haczi yapan memur, borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak, altın veya gümüş veya diğer kıymetli şeyleri sakladığını anlar ve borçlu bunları vermekten kaçınırsa, borçlunun şahsına karşı kuvvet uygulayabiliyor.


Haciz talebi hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşüyor.


Hacizli gayrimenkul satışı nasıl yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com