Hatay Antakya'da 15.3 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa!

Hatay Antakya'da 15.3 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa!

Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsa toplamda 15 milyon 388 bin 23 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 2 adet arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan arsalar için toplamda 15 milyon 388 bin 23 TL bedel isteniyor.

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesinde kain 2257 ada 1 parseldir (Yeni 2745 ada 1 parsel olmuştur), Arsa vasfında olup, 25.329,25 m2 dir. Antakya Belediyesi sınırlarında Güzelburç Mahallesi Antakya Devlet Hastahanesi yolu üzerindedir. 

Kıymeti : 8.865.237,50 TL
1. Satış Günü : 22/03/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 26/04/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesinde kain 2258 ada 1 parseldir (Yeni 2743 ada 1 parsel olmuştur), Arsa vasfında olup, 18.636,53 m2 dir. Antakya Belediyesi sınırlarında Güzelburç Mahallesi Antakya Devlet Hastahanesi yolu üzerindedir.

Kıymeti : 6.522.785,50 TL
1. Satış Günü : 22/03/2019 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 26/04/2019 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri : Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/02/2019