Hayvanat bahçesi nasıl olmalı?

Hayvanat bahçesi nasıl olmalı?

Evcil ve yabani hayvanların yılda en az yedi gün halka sergilendikleri yerler olan hayvanat bahçesi nasıl olmalı? İşte Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları..
Hayvanat bahçesi nasıl olmalı?

Evcil ve yabani hayvanların yılda en az yedi gün halka sergilendikleri yerler Hayvanat bahçesi oluyor. Hayvanat bahçelerinin kuruluşu, sahip olması gerekenler, 11 Ağustos 2007 tarihinde 26610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte açıklanıyor.


Peki, hayvanat bahçesi nasıl olmalı? Hayvanat bahçesi için aranan şartlar nelerdir?


Yönetmelik gereğince, hayvan nakil araçlarının girip çıkacağı, ziyaretçi girişinden farklı kapılar bulundurulması gerekiyor. Ayrıca, yayaların gideceği yol güzergâhı üzerinde, gidilecek hayvan kafesleri ve diğer birimler tabelalarla belirtiliyor.


Hayvanat bahçesi için genel şartlar

MADDE 11 – (1) Hayvanat bahçeleri aşağıdaki genel şartları yerine getirmekle yükümlüdür.


a) A grubu hayvanat bahçelerinin etrafı en az iki metre yüksekliğinde duvar ve üzerinde bir metre yüksekliğinde tel örgü ile çevrilir.


b) Ziyaretçilerin giriş ve çıkış yapacağı, ayrı kapılarla sınırlandırılmış kontrollü geçiş düzeni sağlanır.


c) Hayvan nakil araçlarının girip çıkacağı, ziyaretçi girişinden farklı kapılar bulundurulur.


ç) Hayvan yükleme ve indirme işlemi için rampa ve/veya vinç bulundurulur.


d) Tüm giriş ve çıkışlarda güvenlik tedbirleri alınır.


e) Ziyaretçi girişinde, hayvanat bahçesinin detaylı yapılanmasını gösteren kroki ya da maket bulundurulur.


f) Ana girişten başka yeteri kadar acil çıkış kapısı bulundurulur.


g) Temizlik ve hayvan nakil vasıtaları için servis yolları bulundurulur.


ğ) Temizlik yapmaya uygun basınçlı su sistemi ve dezenfeksiyon için sabit veya seyyar dezenfeksiyon alet ve araçları bulundurulur.


h) Yayaların gideceği yol güzergâhı üzerinde, gidilecek hayvan kafesleri ve diğer birimler tabelalarla belirtilir.


ı) Hayvanların bulunduğu bölümlerde hayvanlar hakkında ırk, tür, menşe ve diğer bilgileri içeren Türkçe ve İngilizce açıklayıcı tabelalar bulundurulur.


i) Hayvanların ırk ve türlerine göre kaçmalarını, diğer hayvanlara ve çevreye zarar vermelerini engelleyecek önlemler alınır.


j) Ziyaretçiler için hayvanların sevdirilmesi ve hayvanları koruma bilincini oluşturacak tanıtım ve eğitim programları düzenlenir. Çocuklara yönelik eğitici aktiviteler düzenlenir.


k) Nesli tehlike altında olan hayvanların sayılarının arttırılması amacıyla gerekli çalışmalar veteriner hekim kontrolünde yapılır.


l) Tüm personele hayvan davranışları, hayvanlara yaklaşım, hayvan refahı, sağlık, güvenlik, acil durumlar ve ilkyardım, koruma yöntemleri gibi konularda yılda en az bir kez eğitim verilir.


m) Hayvan bakıcıları, göreve başlama tarihinden itibaren veteriner hekim tarafından en az yirmi saat süre ile eğitime tabi tutulur ve eğitimler kayıt altına alınır.


n) Suda yaşayan hayvanlar için özel olarak hazırlanmış tedavi amaçlı oda ve buralarda taze tatlı veya tuzlu su tankları ve havuzları bulundurulur.


o) Hayvan türleri için farklı yemlerin bulunduğu yem deposu ve yemlerin hazırlanacağı bir mutfak bulundurulur.


ö) Hayvanat bahçesinin büyüklüğüne göre, ziyaretçiler için yeteri sıklıkta tuvalet tertibatı oluşturulur.


p) Yardımcı personel için giyinme yerleri, dolapları, duş,tuvalet ve lavabo tertibatının bulunduğu tesis kurulur.


r) Hayvanların et ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tesis 

içinde kesim yapılması durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili mevzuatı doğrultusunda izin alınır ve bunun haricindeki etlerin muhafazası için soğuk hava deposu bulundurulur.


s) Hayvanat bahçesinde türlerin korunmasına ilişkin araştırmaların yapılması ya da yapılmasının teşvik edilmesi sağlanır.


ş) Ziyaretçiler tarafından hayvanların beslenmesine izin verilmez. Hayvanlar ve ziyaretçiler arasındaki fiziksel temaslar belirli zaman dilimlerinde ve hayvanat bahçelerinin çalışanlarının gözetimi altında yapılır ve temaslar hayvan refahını tehlikeye sokacak şekilde yapılmaz.


t) Hayvanat bahçesi yer seçimi gürültü kaynaklarından uzak olacak şekilde yapılır.


u) Zehirli yılanlar için panzehir bulundurulur.


ü) Ziyaretçiler için uyarı tabelaları konulur.


v) Hayvanat bahçelerinde doğal yollarla üreyen ve çoğalan teşhir fazlası av ve yaban hayvanlarının satışı söz konusu olduğunda; hayvanat bahçeleri, Ek-6’da yer alan Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi ve 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre Satış Ruhsatı almak zorundadır.


y) Hayvanat bahçelerinde, av ve yaban hayvanlarının suni ve ticari üretimlerinin söz konusu olması durumunda, il müdürlüklerinden av ve yaban hayvanı üretim izni alınmak zorundadır.


z) Hayvanat bahçeleri kendilerine getirilen sağlıklı, yaralı veya hasta hayvanları il müdürlüğünün bilgisi haricinde alamazlar.


aa) El konulan türlerden hayvanat bahçesine teslim edilenler, il müdürlüğünden izin alınmadan satılamaz, hibe edilemez veya başka bir yere nakledilemez.Hayat bahçelerinin kuruluşu ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com