11 / 08 / 2022

Reddi miras dilekçesi nasıl yazılır? Reddi miras dilekçe örneği!

Reddi miras dilekçesi nasıl yazılır? Reddi miras dilekçe örneği!

Mirasbırakan tarafından mirasçılara kalan borç miktarının kalan mirastan fazla olması halinde reddi miras davası açılabiliyor. Peki, Reddi miras dilekçesi nasıl olmalı? İşte reddi miras dilekçe örneği...Reddi miras, kanuni veya atanmış mirasçının kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmemek hususundaki irade beyanı olarak ifade ediliyor.  Mirasın reddi hakkına sahip olanlar, kanuni ve atanmış mirasçılar olarak karşımıza çıkıyor. 

Mirasın reddi, ancak miras hakkının mirasçıya geçmesinden sonra mümkün olabiliyor. Miras bırakan henüz hayatta iken, mirasın reddi söz konusu değildir. 

Reddi miras dilekçesi nasıl yazılır? Reddi miras dilekçe örneği!
 
Mirasın iki türlü reddi mümkün oluyor. Bunlardan birincisinde, mirasçının mirasın reddine dair açık bir irade beyanı olması. İkincisinde ise, miras bırakanın ödemeden aczinin açıkça belli veya resmen tespit edilmiş olması gerekiyor. 

Miras bırakanın ölümü anında, bunun malvarlığında borçlarını karşılayacak para veya malın bulunmaması halinde, ödemeden aciz halinin, diğer bir deyişle terekenin borca batık olduğunun kabulü gerekiyor.  Peki, Reddi miras dilekçesi nasıl yazılır?