Hazine arazileri ve yeni orman arazileri TBMM gündeminde!

Hazine arazileri ve yeni orman arazileri TBMM gündeminde! Hazine arazileri ve yeni orman arazileri TBMM gündeminde!

Orman vasfından çıkarılarak Hazine adına tescil edilen arazilere ve bunlara karşılık tahsis edilen yeni orman arazileri TBMM gündemine taşındı. CHP'li Başarır, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı...  CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Orman vasfından çıkarılarak Hazine adına tescil edilen arazilere ve bunlara karşılık tahsis edilen yeni orman arazilerinin yerlerine ilişkin soru önergesi hazırladı. Başarır, sorusunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Başarır, şu açıklamalarda bulundu: ''6831 sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16. Maddesi gereğince birçok şehrimizdeki orman arazileri, orman vasfından çıkarılarak hazine adına tescil ettirilmiştir.

8 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlar Kurulu aldığa kararla İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Kütahya'daki toplam 1,6 milyon metrekare alanı orman vasfından çıkarıp imara açılmak üzere Maliye Bakanlığı'na devretti.

Yine 8 Mart 2019 tarihinde 807 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile  Adana  ve Manisa illerimizde toplam 1.3 milyon metrekarelik alan orman vasfından çıkarılıp hazineye tahsis edildi.

En son olarak da 18 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 957 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Mersin İli Tarsus İlçesi Kurbanlı Mahallesindeki 938 bin 741 metrekarelik alan orman vasfından çıkarılarak hazineye tahsis edildi.

Orman Kanunun Ek 16. Maddesinin birinci fıkrasında “...Orman sınırları dışına çıkartılan alanın İki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis edilir....” İbareleri yer almaktadır.''

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın soruları:
 

1- Orman Kanunu’ndaki Ek 16. Maddenin yürürlüğe girdiği 19 Nisan 2018 tarihinden bu zamana kadar hangi ilimizin, hangi bölgesinde ve hangi tarihte, ne kadarlık alan, orman vasfından çıkarılıp hazineye tescil edilmiştir?

2- 18 Nisan 2018 tarihten bu zamana kadar orman vasfından çıkarılan araziler karşılığında hangi ilimizin, hangi bölgesinde, ne kadarlık alan, orman arazisi olarak tahsis edilmiştir? Tahsis edilen orman arazilerine ne kadar ağaç dikimi yapılmıştır?

3- İller bazında orman arazisi dışına çıkarılan alanlarla ilgili ne tür imar çalışmaları yapılmıştır? Söz konusu bu alanlarla ilgili hangi ilimizde, ne kadarlık alan, hangi amaçla, hangi kişi ya da şirketlere hangi ücret karşılığında satılmıştır ya da tahsis edilmiştir?

4- Orman vasfım kaybetmiş arazilerin yerine, Orman Kanunu’nun Ek 16. Maddesi gereğince en az iki katı olacak şekilde tahsis edilecek yeni orman arazilerinin nereler olduğu kamuoyuyla paylaşılmakta mıdır? Paylaşılmakta ise hu hangi platformlarda gerçekieştirilmektedir? Paylaşılmıyor ise bundan sonra paylaşılması düşünülmekte midir?