Hazine arazisi imar barışı 2018 maddeleri!

Hazine arazisi imar barışı 2018 maddeleri! Hazine arazisi imar barışı 2018 maddeleri!

İmar barışı kapsamında mevzuata aykırı yapılara yapı kayıt belgesi alınabiliyor. Peki, hazine arazisindeki yapılara belge alınır mı? Hazine arazisi satışı nasıl yapılır?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

İmar barışı kapsamında mevzuata aykırı yapılara yapı kayıt belgesi alınabiliyor. Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için veriliyor. 

Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Peki, hazine arazisindeki yapılara belge alınır mı? Hazine arazisi satışı nasıl yapılır?

Hazine arazisi imar barışı 2018 

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis ediliyor. 

Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılıyor. Rayiç bedel Bakanlıkça tespit edilir veya ettiriliyor. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebiliyor. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanunî faiz oranının yarısı uygulanıyor.

Taşınmazın yüzölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük bir alanı kaplaması halinde yapının bulunduğu alan ifraz edilerek, ifrazın mümkün olmaması durumunda taşınmaz hisseli olarak satışa konu ediliyor.

Birinci fıkra uyarınca yapılan satışlardan elde edilen gelirler genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılıyor. 

Bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmıyor.

Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır.

 

İmar Barışı Hesaplama Aracı 2018!
 


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

 

pus