Hazineye ait sanayi parselleri satılabilecek!

Hazineye ait sanayi parselleri satılabilecek! Hazineye ait sanayi parselleri satılabilecek!

Milli Emlak Genel Tebliği ve Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na göre, Hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılabilecek.Eylül ayının ilk haftasında Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın tüm detayları Eylül ayında açıklanacak. Yeni plan ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre, Hazineye ait sanayi parselleri satılabilecek.

Küçük sanayi kooperatiflerine satılacak

Kentsel dönüşüm projelerinde dönüşüm alanlarının altyapılarının oluşturulması, idari ve çevresel düzenlemeler ve kira yardımları ile hak sahiplerinin mali ihtiyaçlarının karşılanması için yeni finansman modelleri hayata geçiriliyor. Bu kapsamda kentsel dönüşüm uygulamalarına kaynak sağlanması için hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak.

Rayiç bedel esas alınacak

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30'uncu maddesine göre; kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla, Hazineye ait taşınmazlar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanun ile değişik 30 uncu maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarına rayiç bedel üzerinden satılabiliyor.

5 yıllık kiracılara satış imkanı

3385 sayılı Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Mülkiyetinin Devredilmesine Dair Kanun kapsamında, küçük sanayi bölgeleri içerisinde Hazineye ait arsa veya arazi üzerinde Devletçe inşa edilen örnek sanayi siteleri işyerlerinin mülkiyeti, talepleri halinde, bu yerleri en az beş yıl süre ile kiracı olarak kullanan, belirtilen yatırımları gerçekleştiren ve üretim yapmakta olan sanayicilere, rayiç bedel üzerinden satılabilecek.

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı neler getiriyor?

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği seri no:75!