Hazineye ait tarım arazileri çiftçilere kiralanacak!

Hazineye ait tarım arazileri çiftçilere kiralanacak! Hazineye ait tarım arazileri çiftçilere kiralanacak!

Çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını imkan vermek amacıyla, nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazineye ait tarım arazileri 10 sene süreyle kiraya verilecek.Hazineye ait tarım arazileri, 10 sene süreyle topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazine taşınmazlarının topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanmasına ilişkin Milli Emlak Tebliğ'i bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları ya da ikamet ettikleri köy ve mahallelerde yer alan hazineye ait tarım arazileri 10 sene süreyle kiraya verilecek. Tarım arazilerinin ilk sene kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1,5'u olarak belirlendi.

Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri, mümkün olduğu hallerde ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak belirlenecek. Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu üzerine yeniden bedel belirlenmek suretiyle İdare tarafından 10 yıl daha uzatılabilecek.

Tebliğ ile topraksız ya da yeterli toprağı olmayan (60 dönümden az) çiftçilere 60 dönüme kadar hazine taşınmazı kiralanacak.

Topraksız ya da yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen taşınmazlara yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması halinde, söz konusu taşınmazlar topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilerin dışında kalan gerçek ya da tüzel kişilere kiraya verilecek.

Kiracılarda köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olma ve o köyde/mahallede ikamet etme, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla beraber en az 3 sene süreyle o köyde/mahallede ikamet etme şartı aranacak. Ayrıca köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan fakat o köyde/mahallede ikamet etmeyen topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere de kiraya verilecek.

Tarım arazilerinin kime kiraya verileceği nüfus kaydı, ikamet durumu, arazi varlığı, medeni durumu ve aile nüfusu kriterleri esas alınarak yapılacak puanlama sonucunda yüksek puan alanlar arasından kura çekilmesi şekliyle belirlenecek.

 

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:400!