Hazineye ait tarım arazilerinin satışı mecliste!

Hazineye ait tarım arazilerinin satışı mecliste! Hazineye ait tarım arazilerinin satışı mecliste!

Hazineye ait tarım arazilerinin satışı uygulaması meclis gündemine taşındı. CHPli Bakan, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP  İzmir  Milletvekili Murat Bakan, Hazineye ait tarım arazilerinin satışı uygulamasına ilişkin soru önergesi hazırladı. Bakan, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın soruları:
1- Yasa ile 30 Mart 2014 tarihinden sonra kiracılara, kullanıcılara ve paydaşlara 3 yıl kiraladıkları araziyi rayiç bedelinin yarısına satın alma hakkı tanınmıştır. Türkiye'de tarımsal amaçlı sanayi üretimi için kurulan çok sayıda firma olduğunu göz önüne aldığımızda, yasayla birlikte hazine arazilerini kiralayan şirketlerin çok düşük meblağalarla arazi sahibi olmalarının da önü açılmıştır. Bunu önlemek ve kamu malına sahip çıkmak adına yasada verilen muafiyeti sadece çiftçiler olarak sınırlandırılacak mıdır?

2- Yasada arazileri satın alma işleminin sadece 3 yıl şartına bağlanmasının nedeni nedir? 30 Mart 2014 tarihinden sonra 3 yıl şartıyla hedeflenen nedir?

3- Bu yasa ile Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde 30 Mart 2014 tarihinden sonra tarımsal amaçlı üretim yapmak için en az 3 yıl araziyi kiralayan kiracılara, kullanıcılara ve paydaşlara aynı araziyi rayiç bedelinin yarı fiyatına satın alma hakkı verilmektedir. Bu durumun devletin kasasına kaç TL zarara uğratacağı öngörülmektedir?

4- Bu yasa ile, belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planı olmayan tarım arazilerinin satışı gerçekleştirilecektir? Türkiye genelinde bu durumda olan araziler toplamda kaç metrekaredir? Bu arazilerin tamamının satılması durumunda devletin elde edeceği tutar tahmini olarak kaç TL'dir?

5- 30 Mart 2014 tarihinden sonra Türkiye genelinde tarımsal amaçlı sanayi üretimi için arazi kiralayan kiracıların ve kullanıcıların sayısı kaçtır?