Hisseli tapu izale-i şuyu dava dilekçesi!

Hisseli tapu izale-i şuyu dava dilekçesi!Hisseli tapu sahipleri izale-i şuyu davası açmak için Sulh Hukuk Mahkemelerine bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. İşte, hisseli tapu izale-i şuyu dava dilekçesi!


Hisseli tapu izale-i şuyu dava dilekçesi!

Bir gayrimenkulün ortaklarının gösterildiği tapuya hisseli tapu deniyor. Hisseli tapularda gayrimenkul sahiplerinin adları açık bir şekilde yazıyor ve bu gayrimenkulün kaç ortağı olduğu belirtiliyor. 


Ancak, ortaklardan hangisinin taşınmazın hangi bölümüne sahip olduğu ise tapuda belirtilmiyor. Bu durumda hissedarlar kendi aralarında paylaşım yapabiliyor. 


Hissedarların gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğuna karar verdikleri sözleşmeye rızai taksim sözleşmesi deniyor. 


Gayrimenkul hissedarları, mallarının aynen pay edilmesi ya da mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları ölçüsünde paylaştırılması için izale-i şuyu davası açabiliyor. 


Hisseli tapu sahipleri izale-i şuyu davası açmak için Sulh Hukuk Mahkemelerine bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. İşte, hisseli tapu izale-i şuyu dava dilekçesi!


İzale-i şuyu davası dilekçesi:

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR : 1-

2-

3-


KONU : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


1- Müvekkilim davalılarla birlikte paydaş oldukları dava konusu 198 Ada, 29 parsel üzerine iki katlı yazlık bir ev yapmıştır. Taşınmazın üzerinde ayrıca portakal ve üzüm bahçeleri bulunmakta, müvekkilin bina inşa ettiği alan ve diğer kısımlar paydaşlar arasında fiilen bölünmüş gibi kullanılmaktadır. Taşınmaz yıllardır tüm paydaşlarca sorunsuz bir şekilde kullanılmakta iken evin yapımı tamamlandıktan sonra diğer paydaşlar kullanım konusunda sorunlar çıkarmaya başlamış, paydaşlığın devamı müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir. 


2- Taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşımı binanın değerinin ödenmek istenmemesi nedeniyle mümkün olmamıştır. Oysa taşınmaz üzerindeki betonarme bina tamamen müvekkilimin kişisel malvarlığından yapılan harcamalar ve kişisel emeğiyle inşa edilmiş bulunmaktadır.


3- Taşınmazın mümkünse aynen taksimini, olmazsa muhdesatın bedeli müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698, 699, 1086 S. K. m. 569 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde bina değeri müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. .../…/…


Davacı Vekili

Av

Hisseli tapu izale-i şuyu davası!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com