Hisseli tapu rızai taksim sözleşmesi örneği!

Hisseli tapu rızai taksim sözleşmesi örneği!

Hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğuna karar verebiliyor. İşte, hisseli tapu rızai taksim sözleşmesi örneği!


Hisseli tapu rızai taksim sözleşmesi örneği!

Hisseli tapu ikiye ayırılıyor. Birincisi, “aile mülkiyeti” dediğimiz, her hissedarın tapuda ne kadar hisseye sahip olduğunun gösterildiği durum yani paylı mülkiyettir. 


İkincisi ise “elbirliğiyle mülkiyet” dediğimiz, aslında birden fazla kişi mal sahibi olduğu halde paylarının ne kadar olduğu tapu sicilinde gösterilmeyen tapular olarak biliniyor. 


Hisseli tapu senetleri sadece gayrimenkul ortaklarının isimlerinin belirtildiği bir belge oluyor, kimin hangi bölgenin sahibi olduğunu göstermiyor. Bu nedenle genel olarak hisseli tapu sahipleri arasında arazi anlaşmazlıkları yaygın olarak yaşanıyor. 


Rızai taksim...

Hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğuna karar verdikleri sözleşmeye “rızai taksim sözleşmesi” deniyor. Ancak gayrimenkul hissedarlarının kendi arasında yaptığı rızai taksim sözleşmesinin tapuya yansıyan herhangi bir resmiyeti bulunmuyor. 


Rızai taksim sözleşmesi...

BİR TARAFTAN : ........... (Ad-Soyad, Vergi Numarası:........) 

DİĞER TARAFTAN : ........... (Ad-Soyad, Vergi Numarası:........) 


Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 


Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, .... Köyü/Mahallesi ..... ada, .... parsel numaralı 500 metrekare yüz ölçümündeki “arsa” vasıflı taşınmaz mal ile ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 490 metrekare yüz ölçümündeki “kagir ev ve arsası” vasıflı taşınmaz mal, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 900 metrekare yüz ölçümündeki “bağ ve ev” vasıflı taşınmaz mal, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 41.115 metrekare yüz ölçümündeki “tarla” vasıflı taşınmaz malların 1/2 hissesi ..........., 3/12 hissesi ........, 1/12'şer hissesi ......., ....... ve .......... adına kayıtlı iken; bu kez, bunlardan ........ ve ....... ın müştereken Ceyhan Noterliğinden vermiş oldukları 19.9.1995 tarih ve 4357 sayılı vekaletnameleri ile..........ı vekil tayin ettiklerinden, .......... kendisi adına bizzat ve müvekkilleri adına vekaleten, ........ ve ....... ise bizzat işleme katılarak aralarında yapmış oldukları rızai taksim neticesinde ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 500 metrekare yüz ölçümündeki “arsa” vasıflı taşınmaz mal............'a,  ....Köyü/Mahallesi ..... ada, ....parsel numaralı 490 m2 yüz ölçümündeki “kagir ev ve arsası” vasıflı taşınmaz mal ............a, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 900 m2 yüz ölçümündeki “bağ ve ev” vasıflı taşınmaz mal ..........a, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 41.115 m2 yüz ölçümündeki “tarla” vasıflı taşınmaz mal ise ½ şer hisselerle ......... ve ..........a isabet edecek şekilde taksim ettiklerini ve bu taksim akdinin tapuya tescilini talep ettiklerini ifade ve beyandan sonra; taraflar devamla, taşınmaz malın geçmiş zamana ait emlak vergisinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre taraflarca bildirilen bu değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi hâlde aradaki farkın Vergi Usul Kanunu‟na göre taraflardan kusur cezası ve gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından kendilerine bildirildiğini karşılıklı ifade ve beyan ettiler...........


Hisseli tapu bağışı için gerekenler!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com