Rızai taksim sözleşmesi 2015!

Rızai taksim sözleşmesi 2015!

Hisseli tapu, bir taşınmazın ortaklarının isimleri ve sayılarının belirtildiği resmi belgeye verilen ad olarak karşımıza çıkıyor. Bu belgede sadece ortakların isimleri belirtiliyor. İşte, rızai taksim sözleşmesi 2015!


Rızai taksim sözleşmesi 2015!

Bir taşınmazın ortaklarının isimleri ve sayılarının belirtildiği resmi belgeye verilen ad olan hisseli tapu, ister yatırım ister oturum amaçlı olsun arazi alırken büyük önem teşkil ediyor.


Hisseli tapu ile ilgili bilenmesi gereken şu ki hisseli tapu senetleri sadece gayrimenkul ortaklarının isimlerinin belirtildiği bir belge olarak biliniyor. Yani hisseli tapu belgesinde gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğu belirtilmiyor. 


Hisseli tapu sahipleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için hisse sahipleri kendi arasında hangi bölgenin kime ait olduğuna dair yazılı bir belge hazırlayabiliyor. 


Hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında birleşerek gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğuna karar verdikleri sözleşmeye “rızai taksim sözleşmesi” deniyor.


Gayrimenkul hissedarlarının kendi arasında yaptığı rızai taksim sözleşmesinin tapuya yansıyan herhangi bir özelliği bulunmuyor ve gayrimenkulün hisseli tapu senedi daha önceki hali ile kalmaya devam ediyor. 


Rızai taksim sözleşmesi örneği!

BİR TARAFTAN : ........... (Ad-Soyad, Vergi Numarası:........) 

DİĞER TARAFTAN : ........... (Ad-Soyad, Vergi Numarası:........) 


Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 


Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, .... Köyü/Mahallesi ..... ada, .... parsel numaralı 500 metrekare yüz ölçümündeki “arsa” vasıflı taşınmaz mal ile ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 490 metrekare yüz ölçümündeki “kagir ev ve arsası” vasıflı taşınmaz mal, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 900 metrekare yüz ölçümündeki “bağ ve ev” vasıflı taşınmaz mal, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 41.115 metrekare yüz ölçümündeki “tarla” vasıflı taşınmaz malların 1/2 hissesi ..........., 3/12 hissesi ........, 1/12'şer hissesi ......., ....... ve .......... adına kayıtlı iken; bu kez, bunlardan ........ ve ....... ın müştereken Ceyhan Noterliğinden vermiş oldukları 19.9.1995 tarih ve 4357 sayılı vekaletnameleri ile..........ı vekil tayin ettiklerinden, .......... kendisi adına bizzat ve müvekkilleri adına vekaleten, ........ ve ....... ise bizzat işleme katılarak aralarında yapmış oldukları rızai taksim neticesinde ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 500 metrekare yüz ölçümündeki “arsa” vasıflı taşınmaz mal............'a,  ....Köyü/Mahallesi ..... ada, ....parsel numaralı 490 m2 yüz ölçümündeki “kagir ev ve arsası” vasıflı taşınmaz mal ............a, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 900 m2 yüz ölçümündeki “bağ ve ev” vasıflı taşınmaz mal ..........a, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 41.115 m2 yüz ölçümündeki “tarla” vasıflı taşınmaz mal ise ½ şer hisselerle ......... ve ..........a isabet edecek şekilde taksim ettiklerini ve bu taksim akdinin tapuya tescilini talep ettiklerini ifade ve beyandan sonra; taraflar devamla, taşınmaz malın geçmiş zamana ait emlak vergisinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre taraflarca bildirilen bu değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi hâlde aradaki farkın Vergi Usul Kanunu‟na göre taraflardan kusur cezası ve gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından kendilerine bildirildiğini karşılıklı ifade ve beyan ettiler...........


Hisseli tapu satışı için neler gerekli?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com