Mirasçılar arasında rızai taksim sözleşmesi!

Mirasçılar arasında rızai taksim sözleşmesi!

Bir kimsenin vefatı halinde sahip olduğu mal ve haklar yasal mirasçılarına kalıyor. Kalan miras üzerinde mirasçılar rızai taksim sözleşmesi imzalayabiliyor. Peki, mirasçılar arasında rızai taksim sözleşmesi nasıl yapılır?


Mirasçılar arasında rızai taksim sözleşmesi!

Bir kimsenin vefatı halinde sahip olduğu mal ve haklar yasal mirasçılarına kalıyor. Kalan miras üzerinde mirasçılar rızai taksim sözleşmesi imzalayabiliyor. Peki, mirasçılar arasında rızai taksim sözleşmesi nasıl yapılır?


Medeni Kanun gereğince; mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlıyor.


Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebiliyor.


Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlı oluyor.


Miras payı üzerinde sözleşme

Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır.


Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı böyle bir sözleşmenin geçerliliği, noterlikçe düzenlenmesine bağlıdır. Sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermez; sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlar.


Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler

Mirasbırakanın katılması veya izni olmaksızın bir mirasçının henüz açılmamış bir miras hakkında diğer mirasçılar veya üçüncü bir kişi ile yapacağı sözleşmeler geçerli değildir. Böyle bir sözleşme gereğince yerine getirilmiş olan edimlerin geri verilmesi istenebilir.


Rızai taksim sözleşmesinin iptali dilekçesi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com