Rızai taksim sözleşmesi geçerliliği!

Rızai taksim sözleşmesi geçerliliği!

Rızai taksim sözleşmesi, mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlıyor. Peki, rızai taksim sözleşmesi geçerliliği için ne gerekir?


Rızai taksim sözleşmesi geçerliliği!

Rızai taksim sözleşmesi, mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlıyor.


Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebiliyor.


Peki, rızai taksim sözleşmesi nasıl yapılır? Rızai taksim sözleşmesi geçerliliği için ne gerekir?


Rızai taksim sözleşmesisinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlı oluyor. Medeni Kanununa göre mirasçılar arasındaki taksim sözleşmesinin yazılı olmasını yeterliyken; taksimin geçerli ve tapu siciline tescili için, ilgili tapu sicil müdürlüğünde, ayrıca resmi senet düzenlenmesi gerekmiyor.


Rızai taksim sözleşmesi örneği

BİR TARAFTAN : ........... (Ad-Soyad, Vergi Numarası:........) 

DİĞER TARAFTAN : ........... (Ad-Soyad, Vergi Numarası:........) 


Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 


Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, .... Köyü/Mahallesi ..... ada, .... parsel numaralı 500 metrekare yüz ölçümündeki “arsa” vasıflı taşınmaz mal ile ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 490 metrekare yüz ölçümündeki “kagir ev ve arsası” vasıflı taşınmaz mal, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 900 metrekare yüz ölçümündeki “bağ ve ev” vasıflı taşınmaz mal, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 41.115 metrekare yüz ölçümündeki “tarla” vasıflı taşınmaz malların 1/2 hissesi ..........., 3/12 hissesi ........, 1/12'şer hissesi ......., ....... ve .......... adına kayıtlı iken; bu kez, bunlardan ........ ve ....... ın müştereken Ceyhan Noterliğinden vermiş oldukları 19.9.1995 tarih ve 4357 sayılı vekaletnameleri ile..........ı vekil tayin ettiklerinden, .......... kendisi adına bizzat ve müvekkilleri adına vekaleten, ........ ve ....... ise bizzat işleme katılarak aralarında yapmış oldukları rızai taksim neticesinde ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 500 metrekare yüz ölçümündeki “arsa” vasıflı taşınmaz mal............'a,  ....Köyü/Mahallesi ..... ada, ....parsel numaralı 490 m2 yüz ölçümündeki “kagir ev ve arsası” vasıflı taşınmaz mal ............a, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 900 m2 yüz ölçümündeki “bağ ve ev” vasıflı taşınmaz mal ..........a, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 41.115 m2 yüz ölçümündeki “tarla” vasıflı taşınmaz mal ise ½ şer hisselerle ......... ve ..........a isabet edecek şekilde taksim ettiklerini ve bu taksim akdinin tapuya tescilini talep ettiklerini ifade ve beyandan sonra; taraflar devamla, taşınmaz malın geçmiş zamana ait emlak vergisinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre taraflarca bildirilen bu değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi hâlde aradaki farkın Vergi Usul Kanunu‟na göre taraflardan kusur cezası ve gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından kendilerine bildirildiğini karşılıklı ifade ve beyan ettiler.


Rızai taksim nasıl olur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com