15 / 08 / 2022

Hoşdere 1. Etap Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Hoşdere 1. Etap Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir ve Esenyurt İlçesi, Hoşdere 1. Etap Toplu Konut Alanına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın14 Nisan 2022 tarihli ve 3443953 sayılı yazısı ile; 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesinin (b) bendinde yapılan değişiklik kapsamında İstanbul İli, Başakşehir ve Esenyurt ilçeleri sınırlarındaki Bakanlığımızca 12 Mart 2012 tarihinde onaylanan Hoşdere 1. Etap Toplu Konut Alanı İmar Planlarında yer alan  "H:Serbest"  yapılaşma kararlarının değiştirilerek yükseklik değerlerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-34437341 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamesi’nin 97/ğ maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 14.04.2022 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Hoşdere 1. Etap Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın

Kanal İstanbul’a komşu Hoşdere'deki imar değişikliğine mahkemeden 2. ret!

Kartal Esentepe imar uygulaması askıya çıkarıldı!

Tuzla Merkez rezerv yapı alanı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!