17 / 08 / 2022

Hoşdere 2. Etap Toplu Konut Alanı imar planı değişikliği askıda!

Hoşdere 2. Etap Toplu Konut Alanı imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mevkii Toplu Konut Alanı 2. Etap 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 12.03.2020 tarihli ve E.66071 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mevkii Toplu Konut Alanı 2. Etap 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin 09.03.2020 tarihinde, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 12.03.2020 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamesi Hükümleri uyarınca CDP-178225, NİP-34104999 ve UİP-34236480 plan işlem numaraları ile tadilen re’sen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.03.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın