01 / 10 / 2023

Başakşehir Hoşdere 1. Etap 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Başakşehir Hoşdere 1. Etap 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli Başakşehir İlçesi Hoşdere 1. Etap Toplu Konut Alanı 647 Ada 4 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16 Nisan 2021 tarihli ve 782211 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi Hoşdere 1. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde kalan meri imar planında Konut Alanı (K1) kullanımında bulunan 647 ada 4 parselin “E:0.50, Yençok:Serbest” yapılaşma koşullarından yükseklik değerinin “Yençok:Z+3 kat” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, İstanbul İli Başakşehir İlçesi Hoşdere 1. Etap Toplu Konut Alanı 647 Ada 4 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu Kararnamesinin 97. ve 102. maddeleri uyarınca UİP-34725406 plan işlem numarası ile 16.04.2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı bildirildi.

Başakşehir Hoşdere 1. Etap 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 28 Nisan 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.


İmar planları için tıklayın
 

Emlak Konut GYO'nun Başakşehir arsası için yeni plan!

Geri Dön