Hotel Les Ottomans yine icradan satışa çıktı!

Hotel Les Ottomans yine icradan satışa çıktı!İstanbul Boğazı'nın en gösterişli yapılarından olan ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırlayan Hotel Les Ottomans yine icradan satışa çıktı. 17 Aralık'ta ihalesi yapılacak yapının satış bedeli 440 milyon 735 bin 355 TL olarak belirlendi.


İstanbul Boğazı'nın en gösterişli yapıları arasında yer alan manzarası ve tarihiyle büyük beğeni kazanan Beşiktaş'taki Hotel Les Ottomans yeniden icradan satışa çıktı.

Dünyanın en iyi otellerinden

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladığı Ahu Kerimoğlu'nun sahibi olduğu oteli ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Victoria's Secret melekleri Karolina Kurkova ile Adriana Lima ve dünyaca ünlü aktör Nicolas Cage gibi pek çok ünlü ziyaret etti.

Hotel Les Ottomans yine icradan satışa çıktı!

İş adamları talip

Ahu Kerimoğlu tarafından maddi sorunları nedeniyle satışa çıkarılan otel otel dünyanın en iyi otelleri arasında bulunuyor. Satışı gerçekleşecek otele birçok iş adamı talip oldu.

440.7 milyon TL'lik dev ihale

İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 169 ada, 15,18, 23 ve 24 parselde yer alan Hotel Les Ottomans, İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından resmen icradan satışa çıkarıldı. Hotel Les Ottomans'ın muhammen bedeli 440 milyon 735 bin 355 TL olarak belirlendi. İcra ihalesi 17 Ekim 2020 tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek.

Hotel Les Ottomans yine icradan satışa çıktı!

Hotel Les Ottomans'ın icra itirazına ret

Ünlü iş adamı Ünal Aysal, bir bankaya olan borçlarını ödeyemedi. Bu durum sonrasında iş adamının Ortaköy'de bulunan Hotel Les Ottomans olarak faaliyette bulunan 440 milyon lira değerine sahip Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı icralık oldu.

Ünal Aysal, İcra Müdürlüğü'ne başvurup ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla gerçekleşen icra takibine itiraz etti. Aysal, mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, otel olarak faaliyet gerçekleştiren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nın satılamayacağı kaydedildi, 'Alacaklı bankanın İcra İflas Kanunu'na göre satış süresi içerisinde İcra Müdürlüğü'ne başvurmaması amacıyla satışın iptal edilmesi gerekir" diye konuştu. 

Hotel Les Ottomans yine icradan satışa çıktı!

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3897 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/07/2020

Hotel Les Ottomans 440.7 milyon TL'ye icradan satılıyor!

Ünal Aysal'ın Hotel Les Ottomans'ın icra itirazına mahkemeden ret!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com