14 / 08 / 2022

İdare Mahkemesi'nden İBB ve TÜRGEV yurtları kararı!

İdare Mahkemesi'nden İBB ve TÜRGEV yurtları kararı!

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, İBB'nin, TÜRGEV yurtlarıyla ilgili verdiği "sözleşmenin feshedilmesi" karanını hukuka uygun bulmayarak reddetti.TÜRGEV ile İBB arasında, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarıyla ilgili "ortak hizmet projesi" amacıyla 2015 yılında hizmet protokolüne imza atıldı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; protokol çerçevesinde İBB'nin 4 ayrı taşınmazı, yurt hizmetleri için TÜRGEV'e verildi.

İBB Başkanlığı, 23 Ağustos 2019 tarihinde süresinin sona erdiğini iddia ederek, protokolü feshetti ve TÜRGEV'den yurt şeklinde faaliyette bulunan binaların verilen tefrişat malzemeleriyle beraber iadesini talep etti. 

TÜRGEV avukatları da İBB'nin aldığı bu kararın hukuka uygun olmadığına dikkat çekerek, iptal talebiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde dava açtı.

Davayı karara bağlayan İstanbul 14. İdare Mahkemesi, davacı TÜRGEV ile davalı İBB arasında orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarıyla ilgili "ortak hizmet projesi" sürdürmek amacıyla düzenlenen protokolün Belediye Meclisine sunulduğu, meclisin ise 12 Kasım 2015 tarihli ve 1173 sayılı kararıyla söz konusu protokole onay vererek imzalandığı belirtildi.

İdare Mahkemesi nden İBB ve TÜRGEV yurtları kararı!

Kararda, bu kapsamda protokolün 4. maddesinde aktarılan Fatih Balabanağa Mahallesi Büyük Reşitpaşa Caddesi 231 pafta, 918 ada, 96 parsel, 16 numara 16, Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi 10256 ada, 2 parsel, 12 numara, Avcılar Gümüşpala Mahallesi Şükrübey Durağı E-5 Yan Yol 40 numara ve Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi 9123 ada, 29 parsel, 114/122 numarada yer alan 4 gayrimenkulün yurt hizmetleri amacıyla İBB tarafından TÜRGEV'in kullanımına sunulduğu anımsatıldı. 

İmzalanan protokolün süreye ilişkin 6. maddesinde, kiralama sürdüğü sürece ve protokolün süre bitiminde sona erdirileceği üç ay önceden belirtilmediği halde, söz konusu protokolün birer yıllık sürelerle uzatılacağının belirtildiği aktarılan kararda, "protokolün feshi" başlıklı 7. maddesinde ise tarafların süre bitmedikçe sözleşmeyi feshedemeyeceğine ilişkin düzenleme gerçekleştirildiği belirtildi. 

İBB kira sözleşmesinin feshedildiğine dair belge sunamadı

Kararda, mahkemenin 31 Aralık 2020 tarihli ara kararı ile İBB'den "protokole konu taşınmazların kira sözleşmelerinin devam edip etmediği, kira sözleşmeleri feshedilmiş ise fesih işlemine karşı dava açılıp açılmadığı, protokolün süre bitiminde devam edilmeyeceğine ilişkin üç ay önceden bildirim yapılıp yapılmadığı" unsurlarının sorularak bilgi ve belgelerin istendiğine vurgu yapıldı. 

Bunun üzerine protokole konu gayrimenkullerle ilgili kira sözleşmelerinin yollandığı ifade edilen kararda, protokolün 4.1 maddesinde bulunan taşınmazla ilgili düzenlenen kira sözleşmesinin 1 Temmuz 2015 başlangıç tarihli ve 5 süreli olduğu, tarafların karşılıklı anlaşması durumunda bu sürenin 5 yıl daha uzayacağının belirlendiği ifade edildi.

Kararda, protokolün 4.2 maddesindeki gayrimenkule ilişkin 15 Eylül 2015 başlangıç tarihli sözleşmenin kira süresinin 10 sene (15 Eylül 2025 tarihine kadar) olduğuna dikkat çekilerek, 4.3 maddedeki taşınmaza ilişkin 1 Ağustos 2015 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki sürenin (5+5) sene olacak şekilde 31 Temmuz 2025 tarihine kadar olduğu belirtildi.

Protokolün 4.4 maddesinde yer verilen gayrimenkulle ilgili kira sözleşmesinin 1 Ağustos 2015 başlangıç tarihli olduğuna, sözleşmenin ise en az 38 aylık olup, 30 Eylül 2018'e kadar sürdüğüne vurgu yapılan kararda, "Söz konusu kira sözleşmesinin sona erdirildiğine ya da feshedildiğine yahut sözleşmeye konu taşınmazın tahliye edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgenin dava dosyasına ibraz edilmediği görülmektedir" ifadelerine yer verildi. 

İdare Mahkemesi nden İBB ve TÜRGEV yurtları kararı!

Protokolün süresi dolmadığından yurt binalarının iadesinin istenmesi hukuka uygun değil

Kararda, bu durumda, davalı İBB ile davacı TÜRGEV arasında 12 Kasım 2015 tarih ve 1772 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe alınan protokolün süresinin, protokolün 6.1 maddesi hükmü kapsamınd, yine protokolün 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 maddelerinin yürürlüğünü müteakip kiralamalar sürdüğü takdirde yürürlükte olacağı ifade edildi. 

Bu kapsamda, dava konusu işlemin iptali yönünde karar alındı. 

"Büyükşehir belediyesi öğrencilerimize ve bize vereceği zararı fazlasıyla verdi"

Mahkemenin kararıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan TÜRGEV avukatı Osman Bozkurt, TÜRGEV olarak, İBB ile ortak hizmet protokolü imzaladıklarına dikkat çekerek, "Bu protokole göre Büyükşehir Belediyesi bize binaları temin edecekti. Biz de onların temin ettiği binaların elektrik, su yemek gibi her türlü giderlerini karşılamak suretiyle o yurtlarda öğrencileri barındıracaktık. Böyle bir sözleşme yapmıştık" diye konuştu.

İmza tarihinden itibaren bu protokolün uzunca bir süre sürdüğünü belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Belediye el değiştirdikten sonra 2019'un Eylül ayının hemen öncesinde, ağustosta İBB bir karar alarak bu sözleşmeleri feshettiğini açıkladı. Eylül ayı bizim için kritik, çünkü öğrencileri yurtlara yerleştiriyoruz. Gerekçe olarak da sürelerinin dolduğunu öne sürdü. Ama süreleri dolmamıştı sözleşmelerin. Yani tamamen gerçekçi olmayan bir gerekçe ile işlemini yaptı. Biz de bunu yargıya taşıdık. Bu arada öğrencileri yurtlardan tahliye etmek durumunda kaldık. Haziranda alsalardı bu kararı en azından yazın bunu öğrencilerimize duyurabilirdik, hazırlığımızı yapabilirdik. Ama bunu hemen okul sezonunun öncesinde aldıkları için biz öğrencilerimize karşı mahcup olduk, öğrencilerimiz de ciddi bir sıkıntıya düştü."

TÜRGEV’in yurdu İBB’nin denetimine takıldı!