İller Bankası Sultanbeyli arsasının imar planı askıda!

İller Bankası Sultanbeyli arsasının imar planı askıda!


İller Bankası'na devredilen Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi'ndeki 7 bin 745 metrekarelik arsanın imar planı askıya çıkarıldı...


İstanbul Sultanbeyli İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 7 bin 445 metrekarelik 107 ada 1 parselde proje geliştirmek amacıyla imzalanan 16 Aralık 2016 tarihli protokolün ilgili maddesi uyarınca, söz konusu gayrimenkulün mülkiyetinin 19 Aralık 2016 tarihinde İller Bankasına devredildiği belirtilerek yakın çevresinde mevcutta inşası tamamlanmış dini tesis alanı olduğu gerekçesi ile mevcut imar planında “Cami Alanı” olarak planlı olan taşınmazın 890,39 m²lik kısmının E:1.00 ve Yençok:5 kat yapılanma koşulu ile  “Sosyal Tesis Alanı”, 6229,81 m²lik kısmının E:1,50 ve Yençok:8 kat yapılanma koşulu ile “Ticaret-Konut Alanı” ve 325,09 m²lik kısmının yol olarak ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi dün bakanlık tarafından onaylandı.


Orhangazi Camii'nin yanında, Hak İş Blokları'nın karşısında yer alan arsanın imar planı değişikliği bugün askıya çıkarıldı. İmar planı 22 Nisan 2017 tarihinde askıdan indirilecek.İmar planı için tıklayınız