İmar barışında 30 bini aşkın yapı kayıt belgesi iptal edildi!

İmar barışında 30 bini aşkın yapı kayıt belgesi iptal edildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, 81 şehirde mevzuata aykırılığı tespit edilen 20 bin 158 kişi ile belge bedelinin tamamını verilen zaman içerisinde yatırmayan 10 bin 300 kişinin belgelerinin iptali yapıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İmar Barışı uygulaması kapsamında, 81 ilde yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 20 bin 158 kişi ile belge tutarını yatırmayan 10 bin 300 kişinin yapı kayıt belgesi iptal edildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2017' tarihinden önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi için hayata geçirilen İmar Barışı uygulamasında, başvurular 8 Haziran 2018 tarihinde başladı.

Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019 tarihinde sona erdi. 

Bu kapsamda, Ocak 2020 tarihi itibarıyla yapı kayıt belgesi bedeli ödenen bağımsız bölüm başvuru sayısı 7 milyon 393 bin 413 olurken, bu kapsamda ödenen toplam bedel ise 24 milyar 744 milyon 721 bin TL'ye ulaştı. 

İmar Barışı'na başvuran kentlerin başında İstanbul gelirken, bu şehri İzmir ve  Ankara  takip etti.

Başvurulardan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 kentte bulunan Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri harekete geçirilerek, yapılan başvurular incelemeye alındı.

Bu kapsamda bugüne kadar, yapı kayıt belgesi alınamayacak yapılardan olduğu için mevzuata aykırılığı tespit edilen toplamda20 bin 158 kişinin belgesi iptal edildi. 

Ayrıca belge bedelinin tamamını verilen zaman içerisinde yatırmayan 10 bin 300 kişinin de yapı kayıt belgesi de iptal oldu. 

İl müdürlüklerinin incelemeleri sürüyor.

- İmar Barışı vatandaşa neler kazandırdı?

İmar Barışı ile belge alan yapı maliklerine, binanın yeniden yapılmasına ya da kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olmak üzere birçok hak tanındı.

Buna göre, yapı kayıt belgesi alan binalara talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan, ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğal gaz da bağlanabilecek.

Yapı kayıt belgesi verilen binalarla ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları da iptal edilecek.

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış ya da yapı ruhsatı bulunmayan binalarda yapı kayıt belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi durumunda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek.

Belge alınan yapılar, Hazine'ye ait taşınmazlar üzerine yapılmışsa (özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler hariç), yapı kayıt belgesi sahiplerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden de satılabilecek.

Belge alınan yapılar belediyelere ait taşınmazlar üzerine yapılmışsa belge sahipleri talepleri üzerine, bedeli ilgili belediyeye ödenmek kaydıyla bu taşınmazlar da rayiç bedel üzerinden belediyelerce satışa sunulabilecek.

 

İmar barışı ödemesi kira gelirinden nasıl düşülür?